Tschechien beschafft 62 NEXTER TITUS

Wehrtechnik & Rüstung, Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik
theoderich
Beiträge: 5836
Registriert: So 29. Apr 2018, 18:13

Tschechien beschafft 62 NEXTER TITUS

Beitrag von theoderich »

Modernizační projekty AČR
15. Kolové bojové vozidlo velitelsko-štábní (KOVVŠ)
15. Wheeled combat vehicle command-staff (KOVVŠ)
Specifikace:
 • osádka 4 osoby (řidič, velitel osádky, 2x operátor komunikačních prostředků);
 • prvek místa velení praporního typu;
 • celkem 39 vozidel;
 • samostatnou součástí stan pro práci štábu s kompletní výbavou (10 pracovních míst).
Specifications
 • Crew of 4 persons (driver, crew commander, 2 x communication system operator);
 • bataillon command element;
 • 39 vehicles in total;
 • a stand-alone tent for the staff with complete equipment (10 working places).

1. Balistická ochrana
 • dle STANAG 4569.
1. Ballistic protection
 • according to STANAG 4569.

2. Výzbroj
 • lafetovaná výzbroj – kulomet MINIMI 7,62 mm.
2. Armament
 • mounted weapon - machine gun MINIMI 7,62 mm.

3. Ochrana proti ZHN
 • detektor toxických látek RAID XP;
 • přístroj pro kontrolu radiace;
 • filtroventilační zařízení FVZ-98M.
3. WMD protection
 • detector for toxic substances RAID XP;
 • radiation monitoring device;

4. Komunikační a informační výbava
 • systém vnitřní komunikace (Interkom);
 • VKV/UKV radiostanice (1 ks) pro hlasové a datové spojení (GPS, TACSAT a utajené spojení);
 • terminál INMARSAT BGAN;
 • radioreléová stanice pro připojení do systému brigády (BÚU);
 • routery BLACK a RED pro datovou komunikaci a IP telefonii;
 • servery a diskové úložiště IS OTS VŘ PozS;
 • dvě pracovní stanice ASVŘ;
 • systém bojové identifikace – pasivní.
4. Communication and information equipment
 • Internal communication system (Intercom);
 • VHF / UKW radio (1 unit) for voice and data communications (GPS, TACSAT and secret communication);
 • INMARSAT BGAN terminal;
 • radio relay station for connection to the Brigade System (BÚU);
 • BLACK and RED routers for data communication and IP telephony;
 • servers and disk storage IS OTS VŘ PozS;
 • two ASVŘ workstations;
 • Combat identification system - passive.

5. Pomocné vybavení
 • diagnostika vozidla;
 • automatický výsuvný stožár;
 • vozidlové a stacionární anténní systémy;
 • pomocná napájecí jednotka.
5. Auxiliary equipment
 • vehicle diagnostics system;
 • automatically retractable mast;
 • vehicle-mounted and stationary antenna systems;
 • auxiliary power supply unit.

16. Kolové bojové vozidlo spojovací (KOVS)
16. Wheeled combat vehicle communications (KOVS)
Specifikace:
 • osádka 4 osoby (řidič, velitel osádky, 2x operátor komunikačních prostředků);
 • pro zabezpečení spojení v rádiových sítích a směrech systému velení a řízení;
 • celkem 61 vozidel;
Specifications:
 • Crew of 4 persons (driver, crew commander, 2x communication means operators);
 • to secure connections in radio networks and the operation of the command and control system;
 • 61 vehicles in total;

1. Balistická ochrana
 • dle STANAG 4569.
1. Ballistic protection
 • according to STANAG 4569.

2. Výzbroj
 • lafetovaná výzbroj – kulomet MINIMI 7,62 mm.
2. Armament
 • mounted weapon - machine gun MINIMI 7,62 mm.

3. Ochrana proti ZHN
 • detektor toxických látek RAID XP;
 • přístroj pro kontrolu radiace;
 • filtroventilační zařízení FVZ-98M.
3. WMD protection
 • detector for toxic substances RAID XP;
 • radiation monitoring device;
 • filtering equipment FVZ-98M.

4. Komunikační a informační výbava
 • systém vnitřní komunikace (Interkom);
 • VKV/UKV radiostanice (3 ks) pro hlasové a datové spojení (GPS, TACSAT a utajené spojení);
 • KV radiostanice pro hlasové a datové spojení na střední vzdálenosti;
 • terminál INMARSAT BGAN;
 • dvě pracovní stanice BVIS;
 • systém bojové identifikace – pasivní.
4. Communication and information equipment
 • Internal communication system (Intercom);
 • VHF / UKW radio (1 unit) for voice and data communications (GPS, TACSAT and secret communication);
 • KV radio for voice and data communications at medium range;
 • INMARSAT BGAN terminal;
 • two BVIS workstations;
 • Combat identification system - passive.

5. Pomocné vybavení
 • diagnostika vozidla;
 • automatický výsuvný stožár;
 • vozidlové a stacionární anténní systémy;
 • pomocná napájecí jednotka.
5. Auxiliary equipment
 • vehicle diagnostics system;
 • automatically retractable mast;
 • vehicle-mounted and stationary antenna systems;
 • auxiliary power supply unit.


http://www.acr.army.cz/assets/multimedi ... rojekt.pdf


Bild
https://czechoslovakgroup.cz/en/-tatra- ... vehicle-as


Nexter Systems TITUS

http://www.cimaya.fr/nexterpdf/brochureTITUSdefence.pdf


MRAPs für Tschechien

http://www.doppeladler.com/forum/viewto ... f=7&t=4231


Edit.:

Tschechische Armee beschafft neue Artilleriesysteme

viewtopic.php?f=9&t=192
Zuletzt geändert von theoderich am Di 14. Apr 2020, 12:31, insgesamt 2-mal geändert.

theoderich
Beiträge: 5836
Registriert: So 29. Apr 2018, 18:13

Re: Tschechien beschafft 62 NEXTER TITUS

Beitrag von theoderich »

Průzkum trhu na vozidla MRAP pro jednotku RCP zahájen

Market research for MRAP vehicles for RCP units started
Oddělení průzkumu trhu a analýz, Sekce vyzbrojování a akvizic MO, zahájilo průzkum trhu k projektu „Vozidla MRAP pro jednotku RCP“ rozesláním oficiální „Žádosti o informace“ (tzv. „RFI“ – „Request for Information”) možným dodavatelům této kategorie vozidel.
The Market Research and Analysis Division, MO Armaments and Acquisitions Division, has launched a market survey for the "MRAP Vehicle for RCP" project by sending out the official "Request for Information" (so-called "RFI" - "Request for Information") to potential suppliers of this vehicle category.
„Žádosti o informace“ předcházely koncepční úvahy AČR o způsobu nasazení těchto vozidel a současně úvahy týkající se některých vysoce specializovaných systémů. Za tímto účelem byly ke sdílení zkušeností osloveny také některé členské země NATO, které schopností RCP (Route Clearance Patrol) již disponují a mají vlastní zkušenosti z operačního nasazení. Tato etapa ujasnění, vzhledem ke komplexnosti celého projektu, nakonec vedla k opakovanému posunutí termínu zahájení průzkumu trhu, který byl původně plánován již počátkem roku 2018.
The "requests for information" were preceded by the conceptual considerations of the ACR about the way these vehicles were deployed and concurrently by considerations concerning some highly specialized systems. To this end, some NATO member countries that already have the capability of the RCP (Route Clearance Patrol) have also been addressed to share their operational experiences. This phase of clarification, due to the complexity of the entire project, eventually led to the repeated shift of the start date of the market survey, which was originally scheduled for the beginning of 2018.

http://www.vyzbrojovani.army.cz/aktuali ... cp-zahajen

Bild

Bild
http://www.angetitalia.it/News_2015_03.htm

Bild

Bild
http://www.esercito.difesa.it/comunicaz ... 50626.aspx

Bild
https://www.facebook.com/pg/EsercitoIta ... 3513054340

Bild
https://www.facebook.com/EsercitoItalia ... 39/?type=3

Bild
https://www.facebook.com/EsercitoItalia ... 10/?type=3

Bild
https://www.facebook.com/EsercitoItalia ... 03/?type=3

Bild
https://www.facebook.com/EsercitoItalia ... 62/?type=3

theoderich
Beiträge: 5836
Registriert: So 29. Apr 2018, 18:13

Re: Tschechien beschafft 62 NEXTER TITUS

Beitrag von theoderich »

Dodavatelem lehkých obrněných vozidel TITUS bude společnost Eldis
Předmětem zakázky je pořízení 42 ks kolových obrněných vozidel velitelsko-štábních a spojovacích, a 20 ks kolových obrněných vozidel MKPP (místo koordinace palebné podpory) včetně logistického zabezpečení a školení. Předpokládaná hodnota zakázky činí 5,7 mld. Kč s DPH, dalších 950 milionů Kč je vyčleněných na pětiletou servisní podporu. Dodávky mají probíhat v letech 2020-25.
http://www.mocr.army.cz/informacni-serv ... is-202516/


After security clearance hiccup, Czech Republic selects a contractor for armored vehicle deal
The Czech Ministry of Defence has awarded a contract to supply 62 Titus six-wheel drive armored vehicles, jointly developed by France’s Nexter Group and Czech vehicle-maker Tatra Trucks, to local defense company Eldis Pardubice.
The ministry decided to change the contractor from Tatra Export to Eldis Pardubice after the former company failed to obtain a relevant security clearance, including a license from Nexter Systems.

Deliveries of the vehicles are scheduled for the years 2020-2025, according to the minister. The contract is estimated to be worth about 6.7 billion koruna (U.S. $303.1 million).

Both Tatra Export and Eldis Pardubice are part of the country’s defense industry giant Czechoslovak Group.
https://www.defensenews.com/land/2018/0 ... icle-deal/
Zuletzt geändert von theoderich am So 2. Sep 2018, 16:55, insgesamt 1-mal geändert.

theoderich
Beiträge: 5836
Registriert: So 29. Apr 2018, 18:13

Re: Tschechien beschafft 62 NEXTER TITUS

Beitrag von theoderich »

New Supplier for Czech Army TITUS
The change allows a contract to be placed for 42 C2 variants of the vehicle and 20 fire support coordination variants. Total value of the contract, which includes training and the supply of communications and cryptographic systems, is estimated at €221.5 million, with an additional €37 million earmarked for a five-year service support arrangement. Deliveries are scheduled to take place 2020-2025.
https://www.monch.com/mpg/news/land/4028-titus-cz.html


Ich habe hier noch eine PowerPoint-Präsentation zum TITUS gefunden:

http://www.wpes.mx/wp-content/uploads/2 ... _modul.pdf

theoderich
Beiträge: 5836
Registriert: So 29. Apr 2018, 18:13

Re: Tschechien beschafft 62 NEXTER TITUS

Beitrag von theoderich »

Tvrzení o zdržování zakázky na vozidla TITUS není pravdivé

The claim to delay the order for TITUS vehicles is not true

http://www.mocr.army.cz/informacni-serv ... e--204889/

Offenbar hat die Website Parlamentnílisty.cz einen Artikel veröffentlicht, der vom tschechischen Verteidigungsministerium zurückgewiesen wird. So würden die Verhandlungen mit dem Lieferanten Eldis Pardubice fortgeführt und ein Vertrag ist Anfang 2019 zu erwarten. Die Lieferung der Fahrzeuge wird mit "Out of Warranty Service" kombiniert, was sich aus der Lizenz ergibt, die Eldis vom französischen Hersteller Nexter Systems gewährt wurde.

Weiters wird dementiert, dass das Drängen des Verteidigungsministeriums auf eine Sicherheitsfreigabe des Lieferanten zu einer Verzögerung geführt habe, weil diese Vorgabe seit Beginn der Beschaffung bestanden hat. Der Autor des Artikels, Petr Němec, habe außerdem die Kommunikationsabteilung des Ministeriums nie kontaktiert.

theoderich
Beiträge: 5836
Registriert: So 29. Apr 2018, 18:13

Re: Tschechien beschafft 62 NEXTER TITUS

Beitrag von theoderich »

Ministr obrany Lubomír Metnar informoval vládu o nákupu BVP, vozidel TITUS a ručních palných zbraní

http://www.mocr.army.cz/informacni-serv ... i--206503/

Die tschechische Regierung hat den Kauf von 62 Nexter TITUS beschlossen, darunter 42 Führungs- und Kommunikationsfahrzeuge und 20 JFSCG-Fahrzeuge. Der geschätzte Auftragswert liegt bei 5,52 Mrd. CZK (ohne MWSt.) und beinhaltet Support für 5 Jahre. Der Vertrag wird bis April 2019 abgeschlossen und die Lieferungen sind für 2020-2025 vorgesehen.

theoderich
Beiträge: 5836
Registriert: So 29. Apr 2018, 18:13

Re: Tschechien beschafft 62 NEXTER TITUS

Beitrag von theoderich »

Smlouva na 62 kolových obrněných vozidel TITUS byla podepsána

http://www.mocr.army.cz/informacni-serv ... na-213166/
 • Das tschechische Verteidigungsministerium hat am 21. Juni mit ELDIS Pardubice, s.r.o. einen Vertrag über die Lieferung von 62 Panzerfahrzeugen TITUS 6x6 abgeschlossen.
 • Die Order setzt sich zusammen aus:
  • 42 Führungs- und Kommunikationsfahrzeugen
  • 20 gepanzerten Radfahrzeugen MKPP (Joint Fire Support Coordination Team)
 • Auftragswert: 6,072 Mrd. CZK, inkl. MWSt [238,6 Mio. EUR]
 • Lieferungen: 2022-2023
 • Mitte Juli wird ein offizieller Austausch der Verträge zwischen den zwei Parteien stattfinden.


theoderich
Beiträge: 5836
Registriert: So 29. Apr 2018, 18:13

Re: Tschechien beschafft 62 NEXTER TITUS

Beitrag von theoderich »

Předání smluv na moderní kolová obrněná vozidla (9. Juli 2019)

http://www.mocr.army.cz/informacni-serv ... a--213600/


Czech Republic Signed the Acquisition Contract for 62 TITUS®

Bild
Czech MoD’s order is about 3 variants of TITUS®: Commanding Post (CP), Transmissions, and Artillery Fire Coordination Post.

ELDIS (CSG Group), Nexter’s partner for this Czech Republic project, carries the main contract with the MoD and will organize the licensed local production.
https://www.nexter-group.fr/en/actualit ... itusr.html


theoderich
Beiträge: 5836
Registriert: So 29. Apr 2018, 18:13

Re: Tschechien beschafft 62 NEXTER TITUS

Beitrag von theoderich »

Die ersten TITUS werden im März 2021 an Tschechien geliefert:


Antworten