Slowakei beschafft gepanzerte Fahrzeuge

Wehrtechnik & Rüstung, Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik
theoderich
Beiträge: 7527
Registriert: So 29. Apr 2018, 18:13

Re: Slowakei beschafft gepanzerte Fahrzeuge

Beitrag von theoderich »

26.3.2019
Výročná správa Vojenského technického a skúšobného ústavu Záhorie za rok 2018
BOV 8x8 - Účasť pri skúškach, príprava technických požiadaviek a spracovanie návrhu na zavedenie do používania v OS SR cestou VTR

VTSÚ Záhorie realizoval v januári kontrolné skúšky prototypu BOV 8x8 - výsledky sú zhrnuté v Správe z KS B OV 8 x8 č . V TSÚ-V-4/2017-RVTSÚ. Po skúškach objektu vo Fínsku a následných vojskových skúškach, boli v apríli vo VTSÚ Záhorie realizované doplnkové KS s integrovaným PTRK pre použitie PTRS 3. generácie SPIKE LR - výsledky sú zhrnuté v Správe z doplnkových KS BOV 8x8 s integrovaným PTRK pre použitie PTRS 3. generácie SPIKE č. VTSÚ-V-7/2018-RVTSÚ. V letných mesiacoch boli realizované skúšky na overenie realizovaných TOO po VS s cieľom preverenia spôsobilosti zásahu cieľa až do vzdialenosti 2000 m s využitím rôznych druhov munície - výsledky sú zhrnuté v Správe z KS BOV 8x8 č. VTSÚ-531/2018-RVTSÚ. V závere roka bola činnosť sústredená na tvorbu a posudzovanie dokumentácie potrebnej k zavedeniu techniky do výzbroje OS SR. V novembri neboli projektovým tímom akceptované predložené Technické podmienky pre výrobu a dodávky do OS SR č. TP-1316-18. Dokument bol vrátený riešiteľovi na prepracovanie.
 • Januar 2018: Erprobung des Prototypen des BOV 8x8 durch VTSÚ Záhorie (Bericht KS BOV 8x8 č . VTSÚ-V-4/2017-RVTSÚ)
 • Erprobungen in Finnland und Truppenerprobung, daraufhin im April 2018 Erprobung mit integrierter Waffenstation zur Verwendung der Panzerabwehrlenkwaffe der 3. Generation SPIKE LR (Ergänzungsbericht KS BOV 8x8 s integrovaným PTRK pre použitie PTRS 3. generácie SPIKE č. VTSÚ-V-7/2018-RVTSÚ)
 • Im Sommer 2018 Tests zur Verifizierung der Fähigkeit, ein Ziel auf eine Entfernung von bis zu 2000 m mit unterschiedlichen Munitionssorten zu treffen (Bericht KS BOV 8x8 č. VTSÚ-531/2018-RVTSÚ)
 • Ende 2018: Ausarbeitung und Überprüfung der Dokumentation zur Implementierung des Systems in den Bestand der slowakischen Streitkräfte
 • November 2018: Übermittlung der technischen Bedingungen zur Produktion und Lieferung an die slowakischen Streitkräfte (TP-1316-18). Retournierung des Dokuments zur Überarbeitung.
BOV/VTV 4x4 - Účasť pri skúškach, príprava technických požiadaviek a spracovanie návrhu na zavedenie do používania v OS SR cestou VTR

V priebehu mesiacov jún až október boli vykonávané skúšky na overenie vybraných parametrov viacúčelových taktických vozidiel 4x4 rôznych typov. Postupne boli realizované skúšky vozidiel EAGLE V, OSHKOSH JLTV, COBRA II , SHERPA LIGHT , ALIGATOR MASTER II , PATRIOT , GERLACH, EDGER JALCIN. Výsledky skúšok sú uvedené v Správach o vykonaní skúšok vybraných parametrov VTV 4x4 jednotlivých typov VTSÚ-V-11 až 18/2018-OARVS.
 • Mitarbeit bei Prüfungen, der Vorbereitung technischen Anforderungen und der Ausarbeitung eines Vorschlags zur Einführung in die slowakischen Streitkräfte
 • Juni bis Oktober: Tests zur Verifizierung ausgewählter Parameter unterschiedlicher gepanzerter Mehrzweckfahrzeuge (Berichte Správach o vykonaní skúšok vybraných parametrov VTV 4x4 jednotlivých typov VTSÚ-V-11 až 18/2018-OARVS):
  • EAGLE V
  • OSHKOSH JLTV
  • COBRA II
  • SHERPA LIGHT
  • ALIGATOR MASTER II
  • PATRIOT
  • GERLACH
  • EJDER JALCIN
https://www.mosr.sk/vyrocne-spravy-rozp ... ualny-rok/ Dass die Slowakei das JLTV getestet hat, ist neu.

Phoenix
Beiträge: 124
Registriert: So 29. Apr 2018, 20:29

Re: Slowakei beschafft gepanzerte Fahrzeuge

Beitrag von Phoenix »

Was mir auffällt, daß bei all en laufenden Ausschreibungen / Suche nach neuen Fahrzeugen das IVECO LMV nirgends mehr aufscheint. Hat jemand dafür eine Erklärung?theoderich
Beiträge: 7527
Registriert: So 29. Apr 2018, 18:13

Re: Slowakei beschafft gepanzerte Fahrzeuge

Beitrag von theoderich »

Ministerstvo obrany vyhlásilo medzinárodný tender na obstaranie vozidiel 4x4 pre ozbrojené sily

https://www.mosr.sk/44717-sk/ministerst ... jene-sily/


Slovakia-Bratislava: Military vehicles and associated parts

2019/S 107-262150

Contract notice

Supplies

II.1.1) Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:

Nákup VTV 4x4
 • Beschaffung VTV 4x4
II.1.4) Informácie o rámcovej dohode

Rámcová dohoda s jediným uchádzačom

Trvanie rámcovej dohody

Trvanie v rokoch: 10

Odôvodnenie uzatvorenia rámcovej dohody, ktorej platnosť je dlhšia než sedem rokov: Najneskôr do roku 2029. Jedná a o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predmetom je komplexné zabezpečenie Ozbrojených síl SR vozidlami VTV 4x4, ktoré spadajú pod vozidlá v oblasti obrany a bezpečnosti, pričom z hľadiska rozsahu je nákup možné zabezpečovať len v postupnosti niekoľkých rokov z dôvodu náročnosti priebežného zabezpečenia ich technickej prevádzky a logistiky.

Predpokladaná celková hodnota nákupov za celé obdobie trvania rámcovej dohody

Predpokladaná hodnota bez DPH: 321 000 000,00 EUR
 • Rahmenvertrag über 10 Jahre (2020-2029)
 • Voraussichtlicher Auftragswert ohne MWSt.: 321 000 000,00 EUR
II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah:

Predpokladaný rozsah predmetu zákazky: do 424 ks

Z toho opcia: do 20 ks

Predpokladaná hodnota bez DPH: 321 000 000,00 EUR
 • Beschaffungsumfang: 424 Stk. (davon 20 Stk. als Option)
II.3) Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie

Trvanie v mesiacoch: 120 (od zadania zákazky)
 • Vertragsdauer oder Frist für Auftragserfüllung: 120 Monate (ab Auftragserteilung)
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTIC ... HTML&src=0

theoderich
Beiträge: 7527
Registriert: So 29. Apr 2018, 18:13

Re: Slowakei beschafft gepanzerte Fahrzeuge

Beitrag von theoderich »

Ein slowakischer Iveco LMV mit fernbedienbarer Waffenstation (ZSRD 08), Laserwarner (METRODAT LW5-8D) und Schussdetektor (METRAVIB DEFENCE PILAR MK-IIw):

Bild
https://www.facebook.com/ozbrojenesily/ ... ?__tn__=-R

Außerdem scheint ein Jammer URC Systems STAR Light 3 montiert zu sein:

Bild
https://at-communication.com/en/electro ... amily.html
Zuletzt geändert von theoderich am Sa 24. Aug 2019, 21:09, insgesamt 5-mal geändert.


theoderich
Beiträge: 7527
Registriert: So 29. Apr 2018, 18:13

Re: Slowakei beschafft gepanzerte Fahrzeuge

Beitrag von theoderich »

Ein RG-32M beim slowakischen Heer:

Bild
https://www.facebook.com/mosr.sk/posts/ ... ?__tn__=-R

Bild
https://www.facebook.com/media/set/?set ... tn__=-UC-R

Wahrscheinlich dient das Fahrzeug als Träger für ein Kommunikationssystem, das 2005 bei BAE Systems bestellt wurde:

Víťazom tendra na MOKYS je BAE Systems (2. Dezember 2005)

https://www.mosr.sk/vitazom-tendra-na-m ... e-systems/


Spoločnosť BAE Systems dodala armáde prvé prototypy systému MOKYS (29. Januar 2008)

http://www.mod.gov.sk/spolocnost-bae-sy ... 2019-06-29

Project MOKYS

[Wed, 03/07/2012 - 10:21]

Bild

Bild

Bild

VYVOJ Martin is involved with BAE Systems on the project of the mobile communication system of the Armed Forces as chief designer, integrator and creator of design and construction documentation for the system.

The MOKYS project ensures secure transmission of information in the form of voice, data and images on the operational and tactical levels of command in the armed forces. The system can also be used to support the strategic command and control components in NATO. MOKYS is designed as modular, highly mobile, independent of changes in configuration of forces.

The system includes three types of containers, the Slovak TATRAPAN vehicle and mobile work station, located on the RG32M versatile armoured vehicle with reinforced protection against landmines.
http://www.vyvoj.sk/en/project-mokys


theoderich
Beiträge: 7527
Registriert: So 29. Apr 2018, 18:13

Re: Slowakei beschafft gepanzerte Fahrzeuge

Beitrag von theoderich »


Antworten