Slowakei beschafft gepanzerte Fahrzeuge

Wehrtechnik & Rüstung, Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik
theoderich
Beiträge: 3868
Registriert: So 29. Apr 2018, 17:13

Re: Slowakei beschafft gepanzerte Fahrzeuge

Beitrag von theoderich » Mi 3. Apr 2019, 22:22

26.3.2019
Výročná správa Vojenského technického a skúšobného ústavu Záhorie za rok 2018
BOV 8x8 - Účasť pri skúškach, príprava technických požiadaviek a spracovanie návrhu na zavedenie do používania v OS SR cestou VTR

VTSÚ Záhorie realizoval v januári kontrolné skúšky prototypu BOV 8x8 - výsledky sú zhrnuté v Správe z KS B OV 8 x8 č . V TSÚ-V-4/2017-RVTSÚ. Po skúškach objektu vo Fínsku a následných vojskových skúškach, boli v apríli vo VTSÚ Záhorie realizované doplnkové KS s integrovaným PTRK pre použitie PTRS 3. generácie SPIKE LR - výsledky sú zhrnuté v Správe z doplnkových KS BOV 8x8 s integrovaným PTRK pre použitie PTRS 3. generácie SPIKE č. VTSÚ-V-7/2018-RVTSÚ. V letných mesiacoch boli realizované skúšky na overenie realizovaných TOO po VS s cieľom preverenia spôsobilosti zásahu cieľa až do vzdialenosti 2000 m s využitím rôznych druhov munície - výsledky sú zhrnuté v Správe z KS BOV 8x8 č. VTSÚ-531/2018-RVTSÚ. V závere roka bola činnosť sústredená na tvorbu a posudzovanie dokumentácie potrebnej k zavedeniu techniky do výzbroje OS SR. V novembri neboli projektovým tímom akceptované predložené Technické podmienky pre výrobu a dodávky do OS SR č. TP-1316-18. Dokument bol vrátený riešiteľovi na prepracovanie.
 • Januar 2018: Erprobung des Prototypen des BOV 8x8 durch VTSÚ Záhorie (Bericht KS BOV 8x8 č . VTSÚ-V-4/2017-RVTSÚ)
 • Erprobungen in Finnland und Truppenerprobung, daraufhin im April 2018 Erprobung mit integrierter Waffenstation zur Verwendung der Panzerabwehrlenkwaffe der 3. Generation SPIKE LR (Ergänzungsbericht KS BOV 8x8 s integrovaným PTRK pre použitie PTRS 3. generácie SPIKE č. VTSÚ-V-7/2018-RVTSÚ)
 • Im Sommer 2018 Tests zur Verifizierung der Fähigkeit, ein Ziel auf eine Entfernung von bis zu 2000 m mit unterschiedlichen Munitionssorten zu treffen (Bericht KS BOV 8x8 č. VTSÚ-531/2018-RVTSÚ)
 • Ende 2018: Ausarbeitung und Überprüfung der Dokumentation zur Implementierung des Systems in den Bestand der slowakischen Streitkräfte
 • November 2018: Übermittlung der technischen Bedingungen zur Produktion und Lieferung an die slowakischen Streitkräfte (TP-1316-18). Retournierung des Dokuments zur Überarbeitung.
BOV/VTV 4x4 - Účasť pri skúškach, príprava technických požiadaviek a spracovanie návrhu na zavedenie do používania v OS SR cestou VTR

V priebehu mesiacov jún až október boli vykonávané skúšky na overenie vybraných parametrov viacúčelových taktických vozidiel 4x4 rôznych typov. Postupne boli realizované skúšky vozidiel EAGLE V, OSHKOSH JLTV, COBRA II , SHERPA LIGHT , ALIGATOR MASTER II , PATRIOT , GERLACH, EDGER JALCIN. Výsledky skúšok sú uvedené v Správach o vykonaní skúšok vybraných parametrov VTV 4x4 jednotlivých typov VTSÚ-V-11 až 18/2018-OARVS.
 • Mitarbeit bei Prüfungen, der Vorbereitung technischen Anforderungen und der Ausarbeitung eines Vorschlags zur Einführung in die slowakischen Streitkräfte
 • Juni bis Oktober: Tests zur Verifizierung ausgewählter Parameter unterschiedlicher gepanzerter Mehrzweckfahrzeuge (Berichte Správach o vykonaní skúšok vybraných parametrov VTV 4x4 jednotlivých typov VTSÚ-V-11 až 18/2018-OARVS):
  • EAGLE V
  • OSHKOSH JLTV
  • COBRA II
  • SHERPA LIGHT
  • ALIGATOR MASTER II
  • PATRIOT
  • GERLACH
  • EJDER JALCIN
https://www.mosr.sk/vyrocne-spravy-rozp ... ualny-rok/ Dass die Slowakei das JLTV getestet hat, ist neu.

Phoenix
Beiträge: 91
Registriert: So 29. Apr 2018, 19:29

Re: Slowakei beschafft gepanzerte Fahrzeuge

Beitrag von Phoenix » Do 4. Apr 2019, 09:27

Was mir auffällt, daß bei all en laufenden Ausschreibungen / Suche nach neuen Fahrzeugen das IVECO LMV nirgends mehr aufscheint. Hat jemand dafür eine Erklärung?theoderich
Beiträge: 3868
Registriert: So 29. Apr 2018, 17:13

Re: Slowakei beschafft gepanzerte Fahrzeuge

Beitrag von theoderich » Mi 5. Jun 2019, 23:34

Ministerstvo obrany vyhlásilo medzinárodný tender na obstaranie vozidiel 4x4 pre ozbrojené sily

https://www.mosr.sk/44717-sk/ministerst ... jene-sily/


Slovakia-Bratislava: Military vehicles and associated parts

2019/S 107-262150

Contract notice

Supplies

II.1.1) Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:

Nákup VTV 4x4
 • Beschaffung VTV 4x4
II.1.4) Informácie o rámcovej dohode

Rámcová dohoda s jediným uchádzačom

Trvanie rámcovej dohody

Trvanie v rokoch: 10

Odôvodnenie uzatvorenia rámcovej dohody, ktorej platnosť je dlhšia než sedem rokov: Najneskôr do roku 2029. Jedná a o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predmetom je komplexné zabezpečenie Ozbrojených síl SR vozidlami VTV 4x4, ktoré spadajú pod vozidlá v oblasti obrany a bezpečnosti, pričom z hľadiska rozsahu je nákup možné zabezpečovať len v postupnosti niekoľkých rokov z dôvodu náročnosti priebežného zabezpečenia ich technickej prevádzky a logistiky.

Predpokladaná celková hodnota nákupov za celé obdobie trvania rámcovej dohody

Predpokladaná hodnota bez DPH: 321 000 000,00 EUR
 • Rahmenvertrag über 10 Jahre (2020-2029)
 • Voraussichtlicher Auftragswert ohne MWSt.: 321 000 000,00 EUR
II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah:

Predpokladaný rozsah predmetu zákazky: do 424 ks

Z toho opcia: do 20 ks

Predpokladaná hodnota bez DPH: 321 000 000,00 EUR
 • Beschaffungsumfang: 424 Stk. (davon 20 Stk. als Option)
II.3) Trvanie zákazky alebo lehota na dokončenie

Trvanie v mesiacoch: 120 (od zadania zákazky)
 • Vertragsdauer oder Frist für Auftragserfüllung: 120 Monate (ab Auftragserteilung)
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTIC ... HTML&src=0

theoderich
Beiträge: 3868
Registriert: So 29. Apr 2018, 17:13

Re: Slowakei beschafft gepanzerte Fahrzeuge

Beitrag von theoderich » Fr 12. Jul 2019, 23:50

Ein slowakischer Iveco LMV mit Laserwarner und Schussdetektor:

Bild
https://www.facebook.com/ozbrojenesily/ ... ?__tn__=-R


Antworten