Slowenien: Gepanzerte Mehrzweckfahrzeuge LKOV 4x4

Wehrtechnik & Rüstung, Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik
theoderich
Beiträge: 9553
Registriert: So 29. Apr 2018, 18:13

Slowenien: Gepanzerte Mehrzweckfahrzeuge LKOV 4x4

Beitrag von theoderich »

Srednjeročni obrambni program Republike Slovenije
2018–2023


http://www.vlada.si/delo_vlade/gradiva_ ... 54259227cd
4. Zagotavljati posodobitev opreme, oborožitve in nepremičnin za razvoj ter delovanje obrambnih zmogljivosti (dolgoročna cilja 1 in 2 ReSDPRO SV 2025).

Od leta 2018 do 2020:
 • leta 2018 zagotoviti aktivnosti za podpis pogodbe za nakup BKV 8 x 8 za vzpostavitev bojnega dela prve SrBBSk;
 • izvesti postopke za nabavo:
  • statičnih komunikacijskih in informacijskih sistemov;
  • opreme in oborožitve za specialne sile;
  • lahkih kolesnih vozil (LKOV) 4 x 4;
  • opreme za skupine protiminskih potapljačev za delovanje v zelo plitvih vodah;
  • opreme za center za nadzor zračnega prostora in poveljevanja v Natovem sistemu za poveljevanje in kontrolo v zračnem prostoru (ASBE);
  • taktičnih komunikacijskih in informacijskih sistemov za podporo premestljivim silam;
  • opreme za povečanje kibernetske varnosti;
  • kopenskih senzorjev za izvidovanje in zaščito sil;
  • različne inženirske opreme;
From 2018 to 2020:
 • In 2018, provide activities to sign a contract for the purchase of BKV 8x8 for the establishment of the combat part of the first SrBBSk;
 • Implement procurement procedures:
  • static communication and information systems;
  • equipment and armament for special forces;
  • light-weight wheeled vehicles (LKOV) 4 x 4;
  • equipment for groups of anti-mine divers for operation in very shallow waters;
  • equipment for the airspace control and command center in the NATO Airborne Command and Control System (ASBE);
  • tactical communication and information systems to support deployable forces;
  • equipment to increase cyber security;
  • ground sensors for reconnaissance and force protection;
  • various engineering equipment;
Od leta 2021 do 2023:
 • izvesti postopke za nabavo:
  • raketnih sistemov PORS-2;
  • medicinske opreme;
  • opreme za kolektivno JRKB-zaščito;
  • taktičnih tovornih vozil z balistično zaščito;
From 2021 to 2023:
 • Implement procurement procedures:
  • missile systems PORS-2;
  • medical equipment;
  • equipment for collective CBRN protection;
  • tactical vehicles with ballistic protection;
Lahka oklepna kolesna vozila 4x4

Postopno bomo začeli postopek pridobivanja novih LKOV 4x4 za prvo SrBBSK (osnovni, za artilerijo in zračno obrambo).
Light-weight wheeled vehicles (LKOV) 4x4

We will gradually begin the process of obtaining new LKOV 4x4 for the first SrBBSK (basic, for artillery and air defense).
Artilerija

Za minometne enote 120 mm bomo začeli postopek priprave investicijske dokumentacije in nabavo skladno s prioritetami: (1) samovozni minometi 120 mm in pripadajoče strelivo ter (2) artilerijski informacijski sistem in LKOV 4 x 4 z vgrajenim izvidniškim artilerijskim sistemom ter prenosni izvidniški artilerijski sistem.

Leta 2020 bomo nabavili samovozne minomete 120 mm kot element ognjene podpore srednjega pehotnega bataljona.
Zaradi omejenih finančnih sredstev bomo sodobna artilerijska sredstva z integriranim omrežno povezljivim sistemom za upravljanje ognja nabavili po letu 2022.
Artillery

We will begin the process of preparing investment documentation and acquisition of 120 mm mortar units in accordance with the priorities: (1) 120 mm mortar and associated ammunition, and (2) artillery information system and LKOV 4 x 4 with an integrated artillery reconnaissance system and portable reconnaissance artillery system.

In 2020, we will acquire 120 mm self-propelled mortars as an element of the fire support of the Medium Infantry Battalion.

Due to limited financial resources, modern artillery pieces will be acquired after 2022 with an integrated network-based fire control system.
Zračna obramba

Opremo za razvoj zmogljivosti zračne obrambe bomo nabavili leta 2022 in pozneje. Leta 2022 načrtujemo nabavo taktičnega radarja za zračno obrambo in nekaj vozil LKOV 4 x 4 za zračno obrambo.
Air Defence

Equipment for the development of air defence capabilities will be procured in 2022 and later. In 2022, we are planning to buy tactical radars for air defense and some LKOV 4x4 vehicles for air defence.

Letztes Jahr war auch von einer Variante des LKOV 4x4 mit integriertem Panzerabwehrlenkwaffensystem PORS die Rede:

Datum: 29.08.2017

Zadeva: Odgovor na pisno poslansko vprašanje Žana Mahniča v zvezi z nakupom bojnih vozil pehote

Subject: Response to Jean Mahnič's written question concerning the purchase of infantry fighting vehicles
Glede protioklepnih raketnih sistemov (PORS) lahko pojasnimo, da je Generalštab Slovenske vojske izdelal in s sklepom načelnika potrdil strokovni predlog za nakup lahkih kolesnih vozil 4x4 v katerem je zapisano, da bodo ta vozila z namestitvijo PORS namenjena za protioklepni boj. V potrjenem DIIP-u so navedene potrebe Slovenske vojske po nakupu lahkih kolesnih oklepnih vozil (LKOV) 4x4 za protoklepne oborožitvene sisteme v okviru posamezne SrBBSk. S tem je GŠSV ustrezno opredelil protioklepne zmogljivosti SrBBSK.
Concerning anti-tank missile systems (PORS), it can be explained that the General Staff of the Slovenian Armed Forces has drafted and by decision of the Chief of the General Staff confirmed the expert proposal for the purchase of 4x4 light wheeled vehicles, which states that these vehicles will be intended for anti-tank combat with the installation of the PORS. The certified DIIP specifies the needs of the Slovenian Armed Forces to purchase Lightweight Armored Vehicles (LKOV) 4x4 for anti-tank weapons systems within a single SrBBSk. With this, the GSSV appropriately defined the anti-tank capabilities of the SrBBSK.

https://www.sds.si/sites/default/files/ ... .%207..pdfDas könnte ein Kandidat sein:

MBDA at Eurosatory 2018: IMPACT turret, 5 Km MMP firing & MLP/EMM ATGM


https://www.youtube.com/watch?v=sPWY-EPhk04
Zuletzt geändert von theoderich am Do 22. Nov 2018, 13:17, insgesamt 1-mal geändert.

theoderich
Beiträge: 9553
Registriert: So 29. Apr 2018, 18:13

Re: Slowenien: Gepanzerte Mehrzweckfahrzeuge LKOV 4x4

Beitrag von theoderich »

Z nakupom sodobnih LKOV 4x4 bomo še naprej zagotavljali visoko zaščito pripadnikov Slovenske vojske pri opravljanju svojih nalog (21. November 2018)

http://www.mo.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/8411/

Die slowenische Regierung hat letzte Woche einen Vertrag mit der US-Regierung abgeschlossen, um 38 leicht gepanzerte Fahrzeuge von Oshkosh anzuschaffen. Diese sollen den HMMWV bei der slowenischen Armee ersetzen. Die neuen Fahrzeuge werden ab 2021 bis 2023 geliefert.

theoderich
Beiträge: 9553
Registriert: So 29. Apr 2018, 18:13

Re: Slowenien: Gepanzerte Mehrzweckfahrzeuge LKOV 4x4

Beitrag von theoderich »

Slovenia announces 4×4 JLTV procurement as it awaits Boxer offer
Defence Minister Karl Erjavec told the Slovenian National Assembly’s defence committee on 14 November that Slovenia had signed a government-to-government agreement with the US on the procurement of 38 Oshkosh 4×4 Joint Light Tactical Vehicles (JLTVs) for the army’s medium-sized battlegroup.
https://www.janes.com/article/84801/slo ... oxer-offer


Delovna telesa
Odbor za obrambo (Verteidigungsausschuss)

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/ODr ... BIS9nQSEh/
2. nujna seja

Odbor za obrambo


http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/del ... 002. Nujna

theoderich
Beiträge: 9553
Registriert: So 29. Apr 2018, 18:13

Re: Slowenien: Gepanzerte Mehrzweckfahrzeuge LKOV 4x4

Beitrag von theoderich »

Nakup 38 lahkih kolesnih vozil 4 x 4 JLTV Oshkosh za potrebe Slovenske vojske je transparenten in za Republiko Slovenijo zelo ugoden (6. Dezember 2018)

The purchase of 38 lightweight 4 x 4 vehicles JLTV Oshkosh for the needs of the Slovenian Armed Forces is transparent and very favorable for the Republic of Slovenia

http://www.mo.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/8422/
 • Auftragswert: 15.688.704 EUR ohne MWSt.
 • Im ersten Quartal 2019 soll ein Zusatzvertrag unterzeichnet werden, der fernbedienbare Waffenstationen im Wert von 11.336.283 EUR ohne MWSt. umfasst.
 • Der Gesamtwert der Beschaffung wird maximal ca. 32 Mio. EUR betragen, inklusive Transport und Mehrwertsteuer.
 • Der Grund für die zweiphasige Beschaffung von Fahrzeugen und Waffenstationen liegt in der Installation von 76 mm-Wurfanlagen, die bereits bei den slowenischen Streitkräften genutzt werden und der Einholung eines zusätzlichen Angebots bei einem deutschen Hersteller.
 • Die zu beschaffenden Fahrzeuge entsprechen der Konfiguration der US Army, wodurch ein Kauf zum niedrigstmöglichen Preis erzielt werden konnte. Dieser entspricht, wie bei einer vorangegangenen Markterkundung festgestellt werden konnte, 50 % des geschätzten Preises für 38 vergleichbare Fahrzeuge inklusive Bewaffnung.
 • 18 bewaffnete LKOV 4x4 werden bei den Spezialeinsatzkräften zulaufen und 20 bei der mittleren Bataillonskampfgruppe.
 • Die LKOV 4x4 sollen 2021, 2022 und 2023 an das slowenische Heer geliefert werden.

theoderich
Beiträge: 9553
Registriert: So 29. Apr 2018, 18:13

Re: Slowenien: Gepanzerte Mehrzweckfahrzeuge LKOV 4x4

Beitrag von theoderich »

Rafael demos Spike LR from JLTV (14. Juni 2019)


The demonstration firing, conducted during the 16th Spike Users Club Meeting (SUCM) in Slovenia from 4-6 June, was the first time that a Spike capability has been fired from the JLTV platform.

The SUCM is an annual event jointly organised by the NATO Support and Procurement Agency and a different host user-country; the SUCM community comprises 31 countries, 18 of which are European Union and NATO members.

During the demonstration, a Spike long range (LR) - fired from a Spike vehicle-mounted missile launcher integrated with a Rafael Samson Mini MLS dual-axis gyro-stabilised remote-controlled weapon station (RCWS) mounted on a JLTV - engaged a static representative main battle-tank target at a range of 2.3 km at the Slovenian army's firing range in Postojna, southwestern Slovenia. During the SUCM, members of the Slovenian Armed Forces also fired a tripod-mounted Spike LR from an enclosed space using imaging infrared (IIR) guidance.
https://www.janes.com/article/89246/raf ... -from-jltv

Bild

Bild
https://www.facebook.com/permalink.php? ... 6539197350

SLOVENIJA GOSTILA UPORABNIKE SISTEMA SPIKE

http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov.s ... _19_06.pdf

iceman
Beiträge: 1097
Registriert: Do 17. Mai 2018, 21:05

Re: Slowenien: Gepanzerte Mehrzweckfahrzeuge LKOV 4x4

Beitrag von iceman »

So eine Waffenstation hätte auch dem Pandur Evo gut gepasst....

theoderich
Beiträge: 9553
Registriert: So 29. Apr 2018, 18:13

Re: Slowenien: Gepanzerte Mehrzweckfahrzeuge LKOV 4x4

Beitrag von theoderich »

Elbit zufolge kann in die ORCWS-M auch eine Panzerabwehrlenkwaffe integriert werden:
The RCWS family can be adapted to a wide variety of weapon types of both Western and Eastern origins, including: 7.62mm, 12.7mm caliber weapons and 30mm or 40mm automatic grenade launchers.

Optional configurations:
 • Smoke grenade launchers (SGL)
 • Modular armor protection up to L3
 • Commander operating station
 • Anti-tank guided missiles (ATGM)
 • Non-lethal weapons
Slowenien hat schon 2006 die Panzerabwehrlenkwaffe SPIKE LR von der deutschen Firma EuroSpike GmbH angeschafft. Der Beschaffungsprozess begann 2003, der Zuschlag und die Vertragsunterzeichnung erfolgten 2006:
 • Letno poročilo Ministrstva za obrambo za leto 2006
  Protioklepne zmogljivosti smo povečali z nakupom prvih dveh sistemov srednjega dosega spike, vključno z raketami, in orožja za enkratno uporabo RGW 90, namenjenega napadom na utrjene in oklepljene cilje. To orožje povečuje ognjeno moč motoriziranih bataljonov.
  http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov.s ... O_2006.pdf
In Österreich wird die Versorgbarkeit der BILL (PAL 2000) zunehmend zum Problem; die Panzerabwehrlenkwaffen werden bis spätestens 2025 außer Dienst gestellt:
 • Waffengattungsseminar 2017. Beitrag Jäger, in: Waffengattungsseminar 2017. Einsatzbild LV 21.1 & Fähigkeitenentwicklung (= Exempla Docent. Schriftenreihe der Heerestruppenschule)
  Systeme in Planung

  Die Notwendigkeit eines stringenten PA-Konzeptes mit den dazugehörigen notwendigen tragbaren, gerichteten Mehrzweckwirkungsmittel (trgbgerMZWM) im Jägerbataillon wurde erkannt und mit der Erstellung von Planungsgrundlagen sowie einer Vorhabensabsicht Rechnung getragen. Zurzeit wird am militärischen Pflichtenheft (MPH) „PAL weit“ gearbeitet. Im Rahmen der EDA hat Ungarn in diesem Zusammenhang das Interesse zur bilateralen Zusammenarbeit kundgetan.
  https://bibisdata.bmlv.gv.at/189094.pdf

iceman
Beiträge: 1097
Registriert: Do 17. Mai 2018, 21:05

Re: Slowenien: Gepanzerte Mehrzweckfahrzeuge LKOV 4x4

Beitrag von iceman »

MMn sollte man Waffenstationen mit PAL schon ins Auge fassen, passt auf Husar, Dingo, Pandur, Ulan und Leopard.

theoderich
Beiträge: 9553
Registriert: So 29. Apr 2018, 18:13

Re: Slowenien: Gepanzerte Mehrzweckfahrzeuge LKOV 4x4

Beitrag von theoderich »

Sehe ich auch so. Es wird nur nicht passieren.

iceman
Beiträge: 1097
Registriert: Do 17. Mai 2018, 21:05

Re: Slowenien: Gepanzerte Mehrzweckfahrzeuge LKOV 4x4

Beitrag von iceman »

2021 soll das Budget auf 3 Mrd. anwachsen. Das BH weiß ja dann gar nicht wohin mit dem Geld....

Antworten