Hinweis: Sie befinden sich im Archiv des alten Forums von DOPPELADLER.COM. Dieses Forum wird nicht länger betrieben. Es ist nur mehr Lesezugriff möglich.
Sie erreichen das DOPPELADLER.COM FORUM nun unter ...

https://www.doppeladler.com/da/forum/index.phpTschechien übernimmt weitere Tatra-815 8x8

Wehrtechnik & Rüstung, Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik
Antworten [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Tschechien übernimmt weitere Tatra-815 8x8

Beitrag von theoderich » 18. Jul 2017, 11:58

Ministr obrany Martin Stropnický převzal 41 nových vozů Tatra-815

Bild

Bild

Z rukou zástupců společnosti Tatra symbolicky převzal ministr obrany Martin Stropnický klíče od jednačtyřiceti nových vozů Tatra-815 8x8, které nahradí již dosluhující Praga V3S a přispějí tak k modernizaci Armády České republiky.


From the hands of Tatra representatives, Defense Minister Martin Stropnický symbolically took over the key of the new Tatra-815 8x8, replacing the already existing Praga V3S, thus contributing to the modernization of the Czech Army.

Vozidla, která nahradí zastaralé Pragy V3S, jsou určena k přepravě 120 mm minometu vz. 82, který je dělostřeleckou zbraní s hladkou hlavní určenou k likvidaci živé síly, palebných prostředků protivníka nebo boření lehkých krytů a okopů. Účinný dostřel činí 8000 metrů s kadencí až 20 ran za minutu. Zakázka navazuje na velkou dodávku vozidel Tatra v letech 2008-2009, kdy bylo dodáno celkem 588 vozů v osmi modifikacích a na lednovou dodávku 26 vozů T-810. Uvedené zakázky schválila vláda na podzim roku 2015.

Armáda České republiky využívá vozidla Tatra ve všech modifikacích, včetně speciálních, obrněných modelů určených pro zahraniční mise. Celkově armáda disponuje přibližně třemi tisíci vozidly T-810 a T-815 zejména pro jejich osvědčenou podvozkovou platformu.


Bild

The vehicles that replace the obsolete Praga V3S are designed to carry a 120 mm mortar vz. 82, which is a smoothbore artillery weapon designed to destroy living targets, enemy artillery, light hatches and guts. The effective range is 8000 meters with a cadence of up to 20 rounds per minute. The contract builds on a large supply of Tatra vehicles in 2008-2009, when a total of 588 vehicles were delivered in eight modifications and 26 T-810 vehicles in January. These contracts were approved by the government in the autumn of 2015.

The Czech army uses Tatra vehicles in all modifications, including special armored models for foreign missions. Overall, the army has about three thousand T-810s and T-815s in particular for their proven undercarriage platform.
Bild

Bild

Bild


Armáda obdržela další vozidla Tatra (23. März 2017)

Bild

Centru zabezpečení materiálem technických služeb Štěpánov dnes zástupci resortu obrany převzali 18 nových vozidel TATRA T-815-7 6 x 6 valník.

Celkově bude v roce 2017 do AČR dodáno 112 kusů vozidel TATRA různých typů v podobě těžkých nakladačů kontejnerů, plničů pohonných hmot, vyprošťovacích vozidel, dílenských vozidel a vozidel pro komplet PRAM.Ministr obrany Martin Stropnický převzal nové vozy Tatra-810 (3. Januar 2017)

Bild

Bild

Dodávka v předstihu (podle smlouvy měla být vozidla dodána do 31. 3. 2017) umožní rychlejší obměnu zastarávající techniky. Cena zakázky činí 150 mil. Kč, což je 5,7 mil. Kč za kus. Do konce roku 2017 jsou plánovány další dodávky v podobě 40 středních a těžkých nákladních automobilů a nakladačů kontejnerů T-815, které mají být dodány do konce dubna a 41 vozidel T-815 kompletu PRAM (přeprava 120mm minometu) s dodávkou do května tohoto roku. Obě zakázky schválila vláda na podzim 2015.

Armáda České republiky využívá vozidla Tatra ve všech modifikacích včetně speciálních, obrněných modelů určených pro zahraniční mise. Celkově armáda disponuje přibližně 3000 vozidly T-810 a T-815 zejména pro jejich osvědčenou, podvozkovou platformu.


Delivering in advance (the contract was to be delivered by March 31, 2017) will allow a faster replacement of obsolete technology. The contract price is CZK 150 million, which is CZK 5.7 million per item. By the end of 2017, further deliveries are planned in the form of 40 medium and heavy trucks and T-815 container loaders to be delivered by the end of April and 41 sets T-815 PRAM (120mm mortar) to be delivered by May this year. Both contracts were approved by the government in autumn 2015.

The Czech army uses Tatra vehicles in all modifications including special armored models for foreign missions. In total, the army has around 3000 T-810 and T-815s especially for their proven undercarriage platform.
Nové vyprošťovací vozidlo (16. Mai 2011)

Bild

Bild

Ve spolupráci našeho tradičního výrobce společnosti Tatra a polské společnosti Pojazdy specialistyczne Zbigniew Szczesniak vznikla nová verze osvědčeného nákladního automobilu Tatra T 815 8x8


In cooperation with our traditional manufacturer Tatra and the Polish company Pojazdy specialistyczne Zbigniew Szczesniak a new version of the proven Tatra T 815 8x8 truck was createdPoslední Tatry předány (22. Dezember 2009)

Bild

Bild

Ve čtvrtek 17. prosince 2009 ve vojenském zásobovacím středisku v Novém Jičíně uskutečnil slavnostní akt ukončení dodávek vozidel Tatra T 810 pro AČR.


On Thursday, 17 December 2009, a ceremony for the last delivery of Tatra T 810 vehicles to the ACR took place at the military supply center in Nový Jičín.

Přezbrojení AČR novými vozidly Tatra T 810 probíhalo v letech 2008 až 2009 na základě smlouvy uzavřené v prosinci roku 2006 se společností TATRA Kopřivnice, a.s. Cílem tohoto významného modernizačního projektu bylo nahradit automobily Praga V3S, které donedávna představovaly vývojově vůbec nejstarší typ techniky v AČR. Dodávky vozidel Tatra T 810 byly po dokončení předchozího procesu ověřování a zkoušek zahájeny dne 28. března 2008.


Reconstruction of the ACR with new Tatra T 810 vehicles took place between 2008 and 2009 based on a contract concluded in December 2006 with TATRA Kopřivnice, a.s. The aim of this important modernization project was to replace the Praga V3S, which until recently represented the oldest type of technology in the ACR. The deliveries of the Tatra T 810 vehicles were launched on 28 March 2008 after the completion of the previous verification and testing process.

Vozidla Tatra T 810 byla dodána v těchto provedeních: 530 kusů valník v základním provedení, 15 kusů valník s dvojím ovládáním určený pro výcvik řidičů, 31 kusů valník se zvedacím zadním čelem, 7 kusů valník s plně pancéřovanou kabinou ve žlutopískovém provedení předurčený k zajištění vyšší ochrany vojáků v zahraničních misích, 2 kusy kontejnerový přepravník, 1 kus podvozek s natahovacím zařízením pro kontejnery, 1 kus podvozek s pevně zabudovanou skříňovou karoserií a 1 kus valník s plně pancéřovanou kabinou a zadním zvedacím čelem určeným pro přepravu minometu ráže 120 mm.


The Tatra T 810 vehicles were delivered in the following versions: 530 units in the basic version, 15 units with double control for training of drivers, 31 units with lifting rear, 7 flats with fully armored cabin in yellow-sand design, 2 pieces of container container, 1 piece of chassis with drawer for containers, 1 piece of chassis with fixed cabinet body and 1 piece of flatbed with fully armored cabin and rear lifting face intended for transportation of the 120 mm mortar 120 mm.

Celková hodnota kontraktu činí cca 2,7 mld. korun. Poslední vozidla byla dodána dne 15. prosince 2009.


The total value of the contract amounts to approximately CZK 2.7 billion. The last vehicles were delivered on December 15, 2009.Smlouva na automobily Tatra podepsána (15. Dezember 2006)

Signature of a contract for Tatra vehicles

Ministr obrany Jiří Šedivý podepsal v pátek 15. prosince 2006 spolu s předsedou představenstva a generálním ředitelem akciové společnosti Tatra Kopřivnice Ronaldem A. Adamsem smlouvu o nákupu 556 nákladních automobilů Tatra.


Minister of Defence Jiří Šedivý signed a contract on the purchase of 556 Tatra trucks on Friday, December 15, 2006, together with the Chairman of the Board of Directors and General Manager of Tatra Kopřivnice, Ronald A. Adams.

Náměstek ministra obrany pro vyzbrojování Jaroslav Kopřiva ocenil, že dodávky vozidel jsou rozděleny do období let 2007 až 2009. V rámci náběhu výroby by mělo být v příštím roce dodáno 27 vozidel. Při sériových dodávkách v roce 2008 převezme česká armáda 304 vozidel a v roce 2009 bude z kopřivnického závodu dodáno 225 středních nákladních vozidel.


Deputy Defense Minister Jaroslav Kopriva appreciated that the supply of vehicles is divided into the years 2007 to 2009. In the course of the production, 27 vehicles have to be delivered next year. In serial deliveries in 2008, the Czech Army will take over 304 vehicles, and in 2009 225 Medium Trucks will be delivered from Kopřivnice.


theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Tschechien übernimmt weitere Tatra-815 8x8

Beitrag von theoderich » 28. Sep 2017, 21:25theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Tschechien übernimmt weitere Tatra-815 8x8

Beitrag von theoderich » 04. Nov 2017, 10:03


theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Tschechien übernimmt weitere Tatra-815 8x8

Beitrag von theoderich » 27. Nov 2017, 20:02

Dílenské tatry bude využívat 4. brigáda rychlého nasazení i vyškovské velitelství

Workshop Tatras will be used by the 4th Rapid Deployment Brigade as well as the Headquarters

Centrum zabezpečení materiálem technických služeb Štěpánov převzal dle uzavřené kupní smlouvy během září a listopadu pět dílenských vozidel Tatra T-815-7-D 8x8 od zástupců dodavatele Vojenského technického ústavu, s. p.

Vozidla jsou ve dvou modifikacích podle úrovně prováděných oprav. Tři vozidla připadla 4. brigádě rychlého nasazení, jedno 14. pluku logistické podpory a poslední bylo přiděleno Velitelství výcviku – Vojenské akademii Vyškov.

Dílenská vozidla jsou určena pro technické zabezpečení provozu kolových bojových vozidel a kolových obrněných transportérů typu Pandur 8x8 v poli. Jedná se o podpůrnou techniku pro provádění údržby a oprav poškozené techniky v sestavě mechanizovaného praporu začleněného v rámci aliančního uskupení, nebo při účasti v operacích mimo vlastní teritorium.

Další nákupy dílenských vozidel na shodné podvozkové platformě Tatra budou v souladu s Programem rozvoje logistické podpory na roky 2017 – 2021 pokračovat v dalších letech a to především s důrazem na obměnu zastaralých mobilních dílenských prostředků na podvozku Praga V3S.


According to the concluded purchase agreement, Štěpánov took over five workshop vehicles Tatra T-815-7-D 8x8 from representatives of the Vojensky technicky ústav, s. p.

Vehicles are in two modifications according to the level of performed repairs. Three vehicles were assigned to the 4th rapid deployment brigade, one to the 14th logistics support regiment, and the last one was assigned to the Training Headquarters - Vyškov Military Academy.

Workshop vehicles are designed for technical maintenance of wheeled combat vehicles and Pandur 8x8 wheeled armored carriers in the field. It is an assistive technique for carrying out maintenance and repair of damaged technology in the assembly of a mechanized battalion incorporated in the Alliance, or by taking part in operations outside its own territory.

Further purchases of workshops on the same Tatra truck platform will continue in the years to 2017-2021 and in the years to come, especially with the emphasis on the replacement of obsolete mobile workshop equipment on the Praga V3S chassis.
Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Antworten
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable