Hinweis: Sie befinden sich im Archiv des alten Forums von DOPPELADLER.COM. Dieses Forum wird nicht länger betrieben. Es ist nur mehr Lesezugriff möglich.
Sie erreichen das DOPPELADLER.COM FORUM nun unter ...

https://www.doppeladler.com/da/forum/index.phpDänemark: Modernisierung des Leopard 2A5 DK

Wehrtechnik & Rüstung, Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik
Antworten [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Dänemark: Modernisierung des Leopard 2A5 DK

Beitrag von theoderich » 08. Dez 2016, 11:43

Kommende anskaffelser

Oversigten herunder er et udpluk over det materiel, som FMI investerer i de kommende fem år.

Forbedring af Leopard 2 A5 DK

Kampvognens ildledelsessystem, modificering af kanonen og airconditionsystem forventes at blive forbedret.August 2015
Oversigt over planlagte større materielinvesteringer og materieldriftsopgaver

200150 - Kampvogn Leopard (LEO) 2 A5 DK

Leopard 2 model A5 DK kampvognen er Hærens tungeste og bedst beskyttede våbensystem. Kampvognen er produceret af tyske Krauss-Maffei Wegmann, og den har været anvendt i Hæren siden 2002. Den er udstyret med et højteknologisk ildledelsessystem, så kampvognen effektivt kann bekæmpe mål under alle lys og vejrforhold.

  M-936094 LEO 2 drift.

  Driften af kampvogn LEO2 A5 DK dækker over løbende vedligeholdelse og indkøb af en lang række reservedele og forskellige komponenter, der er nødvendig for at holde Hærens kampvogne operative.

  M-934034 & M-938841 LEO 2 A5 DK systemopgave.

  Kampvogn LEO2 A5 DK forventes anvendt som kapacitet indtil minimum 2025. Der skal udføres løbende modifikationer på kampvognen som såkaldte kapacitetsbevarende tiltag. Modifikationer skal sikre, at kampvognen følger med udviklingen indenfor en lang række områder. Der forventes blandt andet modifikationer på kampvognens ildledelsessystem og aircondition system. Systemopgaver dækker ligeledes over modifikationer og nytilbygninger.Bild
Zuletzt geändert von theoderich am 24. Dez 2016, 03:11, insgesamt 1-mal geändert.

theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Dänemark: Modernisierung des Leopard 2A5 DK

Beitrag von theoderich » 24. Dez 2016, 09:41

Denmark-Ballerup: Installation services of electrical and mechanical equipment

2016/S 248-456487

Contract award notice for contracts in the field of defence and security

Services


II.1.1) Title attributed to the contract

  Contract regarding series production of Midlife Update, integration of Army's Tactical Communication Network, and maintenance and repair services to Leopard 2 System Denmark.

II.1.4) Short description of the contract or purchase(s):

  The contract comprises the performance of a series production of a Midlife Update (hereafter ‘MLU’) on 38 units of Main Battle Tanks of Leopard 2 System Denmark (hereafter ‘MBTs’).

  The MLU comprises among other things the following topics/services:

   — Increase of fire power,

   — Increase of overall protection,

   — Increase of mobility,

   — Integration of Danish Armies Tactical Communications Network,

   — Implementation of battlefield experiences,

   — Improvement of ergonomics and handling of obsolescence items, and

   — Various maintenance and repair services.

  Furthermore, the MLU will prepare the MBTs for additional upgrades.

  Out of the 38 MBTs, 22 units will only be updated with a basic modification package, while 16 units will be updated with a full modification package (including integration of L55A1 barrel and mine protection plate).

IV.1) Type of procedure

  Negotiated without publication of a contract notice

  Justification for the award of the contract without prior publication of a contract notice in the Official Journal of the European Union (OJEU)

  Directive 2004/18/EC

  1) Justification for the choice of the negotiated procedure without prior publication of a contract notice in the OJEU in accordance with Directive 2004/18/EC or 2004/17/EC respectively

   The works/goods/services can be provided only by a particular tenderer for reasons that are: technical, connected with the protection of exclusive rights

   Danish Defence Acquisition and Logistics Organization (DALO) has assessed that, for technical reasons and for reasons connected with the protection of exclusive rights, the contract may be awarded only to a particular economic operator; that is Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG. It is thus DALO's view that there are no other entities that can carry out this task.

   The reason for this is, among other things, the following:

    (1) It is a prerequisite that the supplier has access to (and is full familiar with) the drawings etc. of the Leopard 2 System Denmark, which only Kraus-Maffei Wegmann GmbH & Co KG has.

    (2) It is a prerequisite that the supplier has full knowledge about and insight in the requirements and the integration of the relevant software and hardware components, which only Kraus-Maffei Wegmann GmbH & Co KG has. Furthermore, Kraus-Maffei Wegmann GmbH & Co KG has the exclusive rights to several of these components.

    (3) It is a requirement that the supplier undertakes to provide full guarantee on the MBTs, which only Kraus-Maffei Wegmann GmbH & Co KG will be able to do due to its framework agreement with DALO regarding Post Production Support. The MBTs are highly complex systems and due to the dangerous nature of the products, the safety requirements (e.g. regarding weapon systems and maneuverability) are extremely high. Therefore, the fulfilment of the mentioned prerequisites/requirement is of paramount importance.

II.2.1) Total final value of contract(s)

  Value: 112 605 780 EUR
  Excluding VAT

V.1) Date of contract award decision:

  21.12.2016

V.2) Information about offers

  Number of offers received: 1

V.3) Name and address of economic operator in favour of whom the contract award decision has been taken

  Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG
  Krauss-Maffei-Str. 11
  80997 Munich
  Germany
  Internet address: http://www.kmweg.de


theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Dänemark: Modernisierung des Leopard 2A5 DK

Beitrag von theoderich » 16. Apr 2017, 09:49

Dragonernes kampvogne skal opgraderes til verdens bedste kampvogn i Tyskland (Forsvarsavisen 1/2017, Februar 2017)

De danske kampvogne står over for deres første levetidsforlængelse, siden Hæren fik dem leveret i 2002-2003.


The Danish tanks face their first life extension, since the army took delivery in 2002-2003.

Ikke mindst bliver 16 af Hærens i alt 38 kampvogne udstyret med en L55 A1 120 mm kanon.


At least 16 of a total of 38 tanks of the Army are equipped with an A1 L55 120 mm cannon.

Noget af det vigtigste for besætningen er kanonen. For en kampvognsbesætning handler det om at kunne nedkæmpe
kampvogne, og ifølge FMIs informationer findes der ikke den kampvogn – heller ikke russernes nye T14 – som den nye
kanon ikke kan ødelægge. Den spritnye 120 mm L55 A1 kan da også skyde med fremtidens kampvognsammunition. 16 af
de 38 vogne er tænkt beregnet til INTOPS, og de bliver alle udrustet med den nye kanon. Resten forberedes til den nye kanon men bevarer indtil videre den gamle.


On of the most important things for the crew is the cannon. For a tank crew it is about to defeat tanks, and according FMIs information there is no tank - except the Russian's new T14 - that the new cannon can not destroy. The all-new 120mm L55 A1 can also shoot with the future tank ammunition. 16 of the 38 vehicles are intended for INTOPS and are all equipped with the new gun. The rest is prepared for the new gun but retains so far the old one.

Viggo arbejdede med analysen, der er baseret på brugerønsker fra Hærens Kamp- og Ildstøttecenter (HKIC) samt Hærstaben, i et år, og da den blandt andet viste, at der tidligst kommer en ny kampvogn i samme klasse på markedet omkring 2040, blev det besluttet at opgradere de nuværende kampvogne snarere end at købe nye. Rent prismæssigt
har det så også vist sig at være en fordel. Helt nye kampvogne ville nemlig koste to til tre gange mere. Og der er ingen vej
uden om investeringen, der løber op i cirka en milliard kroner.


Viggo worked for a year on the analysis based on user requests from the Army's Combat and Fire Support Center (HKIC) and the Army Staff, and when it showed among other things that a new tank in the same class will arrive on the market around 2040 the earliest, it was decided to upgrade the existing tanks rather than buying new. In terms of price, it has also been considered to be advantageous. Completely new tanks would in fact cost two to three times more. And there is no way around the investment, which amounts to around one billion crowns.

Når de moderniserede kampvogne leveres til Hæren i 2019-2021, er der stort set kun det oprindelige skrog og den oprindelige motor tilbage. Og hvad sidstnævnte angår, må man ændre gearingen, så den kan accelerere med samme fart, selv om kampvognen på grund af pansring og kanon bliver fem tons tungere. Til gengæld bliver topfarten sat ned fra 65 kilometer i timen til 60.


When the modernized tanks are delivered to the Army in 2019-2021, there is basically retained only the original hull and the original engine. About the latter, the gearing has to be changed so that it can accelerate at the same rate, even though the tank will be five tonnes heavier because of the armor and the cannon. In return, the top speed was reduced from 65 km/h to 60.

Modificeringen skulle meget gerne ende med at være en god investering. En ny modificering vil først være nødvendig
omkring 2035. Det forventes, at kampvognene kan køre videre i yderligere 10 eller 15 år herefter.


The modification will end up to be a good investment. A new modification will not be needed by 2035. It is expected that the tanks can be operated for a further 10 or 15 years later.

OPGRADERINGEN INDEBÆRER:

  Installation af New Operating Concept (udskiftning af analog teknologi med digitale løsninger) og integration med Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk.

  New Operating Concept er den tekniske forudsætning for at kunne integrere Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk, ligesom det er en forudsætning for at skabe fysisk plads til Hærens Taktiske Kommunikationsnetværk komponenterne.

  Fastholdelse af udviklingspotentialet på våbensystemerne (alle køretøjer) herunder udrustning med 120 mm L 55 A1
  kanonrør (kun 16 køretøjer).

  Modificering af beskyttelsen mod miner og Improvised Explosive Devices.

  Modifikation/udskiftning af hjælpegenerator, klimaanlæg, beskyttelsessystem (mod kemiske, bakteriologiske samt nukleare trusler) samt køretøjs kamerastøttesystem.

  Ildledelse og observationssystemer.

  Modificering af undervogn og drivlinje til den nye totalvægt.

  En række mindre modifikationer for at opretholde kampvognens robusthed og drift baseret på bl.a. erfaringerne fra Afghanistan.


The upgrade includes:

  Installation of New Operating Concept (replacing analog technology with digital solutions) and integration with the Army Tactical Communications Network.

  New Operating Concept is the technical prerequisite to integrate the Army Tactical Communications Network, as it is a prerequisite for creating physical space for Army Tactical Communications Network components.

  Maintaining the potential development of weapons systems (all vehicles) including carrying a 120 mm L 55 A1
  gun barrel (only 16 vehicles).

  Modification of protection against mines and improvised explosive devices.

  Modification / replacement of the auxiliary power unit, air conditioning, protection system (against chemical, bacteriological and nuclear threats) and vehicle camera support system.

  Fire control and observation systems.

  Modification of chassis and drivetrain for the new total weight.

  A number of minor modifications in order to maintain the tank robustness and operability based on, inter alia, the experience of Afghanistan.theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Dänemark: Modernisierung des Leopard 2A5 DK

Beitrag von theoderich » 07. Jun 2017, 13:57

Denmark-Ballerup: Headphones

2017/S 107-216130

Contract notice

Supplies


II.1.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:

CVC Helmets and Headsets for mounted and dismounted soldiers.

II.1.4) Information on framework agreement

  Framework agreement with several operators

   maximum number of participants to the framework agreement envisaged: 3

  Duration of the framework agreement

   Duration in years: 5

  Estimated total value of purchases for the entire duration of the framework agreement

   Estimated value excluding VAT:

   Range: between 21 000 000 and 48 000 000 DKK

II.1.5) Short description of the contract or purchase(s):

The Danish Army operate a number of armored vehicles. The crews of these vehicles operate in a noisy and hazardous environment which is the reason The Danish Defence Acquisition and Logistics Organization (DALO) is tendering a new Combat Vehicle Crew Helmet (CVC Helmet) (Lot 1) which shall allow fully functionality when connected to the SOTAS M2 system The Danish Army is using. The same goes for dismounted soldiers who also have the need for hearing protection while providing clear communication between mounted and dismounted soldiers using their existing radios. This is referred to as the ‘On-Ear Headset’ solution (Lot 2), by which shall allow fully functionality when connected to Invisio V60 control unit. This tender will also include a multi control unit together with an In-Ear Headset solution (In-Ear Headset system) allowing the dismounted soldiers to switch between radios (Lot 3) This lot will also include a smaller control unit. The In-Ear Headset system shall allow full functionality when connected to Harris radios. The scope is through a tender, to enter an agreement that allows DALO to acquire CVC helmets, On-Ear Headsets and control units with In-Ear Headset solution. Every lot must include maintenance and support. Maintenance and support includes not only repair services but also the right to acquire spare parts, training and technical support. The offer should also contain relevant accessories or equipment directly related to the CVC helmet, On-Ear Headset and control unit with In-Ear Headset solution. Please be advised the pre-qualification is divided into 3 (three) lots and candidates are asked to specify the individual lot they are requesting to participate in by using 1 (one) Prequalification questionnaire (PQQ) per lot they are participating in. The requirements for each lot is different from one another and will be evaluated according to the specified in section III.2.3. It is furthermore of great importance the pre-qualified candidates are made aware to deliver test samples to The Danish Army as a part of the candidate's final offer and not as a part of their request to participate. The products with necessary equipment shall be delivered to The Danish Army upon submission of offer in connection with a test. The test samples are further specified in the description of each individual lot. Deadline for submitting offers is expected to be September/October, this may however be subject to changes until invitations to participate in the tender is published.

Lot No: 1 Lot title: CVC helmets

  1) Short description

  The Danish army operate a number of armored vehicles. The crews of these vehicles operate in a noisy and hazardous environment. To protect the personnel against these threats, DALO is therefore tendering for CVC helmets and hereby acquire CVC helmets, spare parts and maintenance support. The CVC Helmets shall allow full functionality when connected to the SOTAS M2 system used by The Danish Army. The selection of candidates for participating in this Lot 1 are specified in section IV.1.2).

[...]

  3) Quantity or scope

  Estimated value excluding VAT:

  Range: between 10 000 000 and 30 000 000 DKK

Lot No: 2 Lot title: On-Ear Headsets

  1) Short description

  The Danish Army's dismounted soldiers needs On-Ear headsets to provide hearing protection and clear communication between dismounted and mounted soldiers when using their existing radios. The scope of this lot 2 is On-ear headsets combined with repair/maintenance, spare parts and accessories related to the On-ear headset. The On-Ear Headset shall be fully functional when connected to the Invisio V60 control unit. The selection of candidates for participating in this Lot 2 are specified in section IV.1.2).

[...]

  3) Quantity or scope

  Estimated value excluding VAT:

  Range: between 10 000 000 and 14 000 000 DKK

Lot No: 3 Lot title: Control units and In-Ear Headset

  1) Short description

  Dismounted personnel in The Danish army, operates primary with 3 different headsets. These headsets are to respective radios, Harris RF-7800S and Harris PRC152/PRC152A, via the Invisio V60 control unit. The scope of this Lot 3 is to insure, that DALO can sustain and if necessary enlarge its capacity of In-Ear audio solution along with a multi Control Unit. This Lot 3 also includes a ‘smaller’ control unit to be used as an alternative to the multi control system/unit. Therefore this Lot 3 concern not only supply of new materiel but also:

   — Maintenance/repair

   — Accessories and spare parts related to the In-Ear solution

   — Support

   — Training


  This specific Lot 3 concern only Control units and In-Ear Headset (In-Ear Headset system). The In-Ear Headset system shall allow full functionality when connected to Harris radios RF 7800S and PRC152/152A The Danish Army is using. The selection of.

[...]

  3) Quantity or scope

  Estimated value excluding VAT:

  Range: between 1 000 000 and 4 000 000 DKK


theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Dänemark: Modernisierung des Leopard 2A5 DK

Beitrag von theoderich » 12. Okt 2017, 19:41

Styrket forsvar som et stærkt værn om Danmark

  http://www.fmn.dk/nyheder/Pages/styrket-forsvar-som-et-staerkt-vaern-om-danmark.aspx

  The Government wishes to enhance the Danish Defence’s ability to contribute to collective deterrence and the defence of NATO by

   establishing a brigade with new and more heavy units and enhanced capabilities, including more battle tanks, ground based air-defence, anti-tank weapons and additional artillery. This will allow Denmark to deploy roughly 4,000 soldiers in a potent, independent unit with its own command structure, tanks and artillery, intelligence units and logistics by 2024.

   ▪ fitting the Royal Danish Navy’s frigates with both short-range and, eventually, long-range missiles (SM2 and SM6) to counter hostile aircraft and several types of missiles.

   ▪ fitting the Royal Danish Navy’s frigates with sonar and anti-torpedo systems and its maritime helicopters with dipping sonar and torpedoes to engage in anti-submarine warfare.

   ▪ enhancing the ability of the Danish Defence and Home Guard to mobilise approx. 20,000 soldiers and deploy a supplementary reserve force of approx. 4,000 soldiers from the reserves.


theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Dänemark: Modernisierung des Leopard 2A5 DK

Beitrag von theoderich » 14. Dez 2017, 23:16

Dänemark hat den Prototypen eines auf den Stand A7 kampfwertgesteigerten dänischen Leopard 2A5 in Oksbøl erprobt:

  Bild

  Bild

  Bild

  Bild


  Bild

  Bild

  Bild

  Bild

  Frem til juleferien gennemfører Panserafdelingen ved Hærens Kamp- og Ildstøttecenter, i samarbejde med FMI, en omfattende brugertest på Leopard 2 A7. Formålet med brugertesten er, at kontrollere om alle eksisterende og nye komponenter samt delsystemer på Leopard 2 A7 DV virker og funktionerer, som de er designet til.

  Opgraderingen fra Leopard 2 A5 til A7 består af et utal af forbedringer. Overordnet er der fire hovedpunkter, som er de bærende elementer for opgraderingen:

   • HTK indbygning

   • Kraftigere bevæbning

   • Forstærket drivlinje (MLC 80)

   • Optimeret beskyttelse

  Derudover kan nævnes opgraderinger, såsom nye termiske sigtemidler, ny APU (hjælpegenerator), ny aircondition til både tårn og undervogn, nyt CBRN anlæg, nyt kørekamera-system, delvis digitalisering af kampvognens komponenter og meget mere.

  For det utrænede øje vil kampvognen til forveksling ligne den nuværende Leopard 2 A5. Et af de tydeligste udvendige kendetegn vil være den 130 centimeter længere kampvogns-kanon, der vil forøge kampvognens kampevne.

  Serieproduktionen af 38 Leopard 2 A7 kampvogne er blevet igangsat ved Krauss-Maffei Wegmann i Tyskland, og den første kampvogn fra serieproduktionen bliver leveret i april måned 2019. Det forventes, at Panserbataljonen vil modtage de første kampvogne i løbet af sidste halvår af 2019.


  Until the christmas holidays, the tank division at the Hærens Kamp- og Ildstøttecenter, in collaboration with FMI, is implementing a comprehensive user test on Leopard 2 A7. The purpose of the user test is to check whether all existing and new components and subsystems on the Leopard 2 A7 DV work and function for which they are designed.

  The upgrade from Leopard 2 A5 to A7 consists of a myriad of improvements. Overall, there are four main points, which are the basic elements for the upgrade:

   • HTK integration

   • Stronger armament

   • Enhanced Drive (MLC 80)

   • Optimized protection

  In addition, upgrades such as new thermal sights, new APU (auxiliary generator), new air conditioning for both tower and undercarriage, new CBRN plant, new driving camera system, partial digitalization of the main battle tank's components and much more.

  For the untimely eye, the main battle tank will resemble the current Leopard 2 A5. One of the clearest exterior features will be the 130 centimeter longer combat car cannon that will increase the fighting ability of the trolley.

  Serial production of 38 Leopard 2 A7 tanks has been started at Krauss-Maffei Wegmann in Germany, and the first tanks from the series production will be delivered in April 2019. It is expected that the Panserbattalion will receive the first tanks during the second half of 2019.
  5. Dezember 2017

  Se video fra testkørsel med kampvogn Leopard 2A7 fra den 05-12.  Bild

  Bild

  Bild

  Bild

  Testkørsel af Leopard 2A7 prototype fra Oksbøl til Dragonkasernen.  Bild


  Bild

  Bild

  Bild

  Panserbataljonen deltog onsdag den 18 oktober i en ceremoni ved KMW i München, hvor Danmark fik overdraget den første prototype på vores kommende Kampvogn leopard 2A7 efter implementeringen af den aftalte Mid Life Update.


Antworten
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable