Hinweis: Sie befinden sich im Archiv des alten Forums von DOPPELADLER.COM. Dieses Forum wird nicht länger betrieben. Es ist nur mehr Lesezugriff möglich.
Sie erreichen das DOPPELADLER.COM FORUM nun unter ...

https://www.doppeladler.com/da/forum/index.phpSchweden: Beschaffung fahrzeuggestützter Granatwerfer

Wehrtechnik & Rüstung, Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik
Antworten [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Schweden: Beschaffung fahrzeuggestützter Granatwerfer

Beitrag von theoderich » 01. Mär 2016, 18:45

Heute wurde das Verteidigungsbudget für 2016 - 2019 vorgelegt. Darin ist auch die Beschaffung eines fahrzeuggestützten Granatwerfers vorgesehen:Arméns Utvecklingsplan (AUP) 2014 – 2023
Sammanfattning

2013-08-28

Bataljonsartilleriet vid de mekaniserade bataljonerna och den motoriserade bataljonen föreslås utvecklas mot 12 cm grk. Dessa bör vara monterade på splitterskyddat fordon med motsvarande rörlighet och skydd som stridsfordon 90 och pansarterrängbil 360.


It is proposed that the batallion artillery of the mechanised bataillons and the motorized bataillons is being developed with 12 cm mortars. These should be mounted on splinter protected vehicles with the same mobility and protection of Stridsfordon 90 and Pansarterrängbil 360.Der ursprüngliche geplante Granatwerfer SSG 120 bzw. Patria AMOS wurde vor Jahren gestrichen:

  Bild

  Bild

  Bild

  Bild

  Bild

  Bild

  Bild


  Mortars – A Swedish Perspective

  BG Per Lodin (Deputy Director FMV Joint Systems Command)
  Mr. Ulf Öberg (PM SSG120) and Mr. Christer Mellgren (Deputy PM SSG120)  Nyckelord precision
  Få skott – många träffar

  SSG120

  SSG 120 Kallas också ”Framtidens granatkastarsystem”. Markstridsskolan har sedan 2001 uppdraget att medverka till utvecklingen av ett nytt 120 mm splitterskyddat granatkastarsystem, vilket även är ett svensk-finskt samarbetsprojekt. Industrinamnet är AMOS – Advanced Mortar System. En framtida pansargranatpluton kommer att omfatta fyra grk-pansarbandvagnar och fyra ammunitionsfordon. Leverans planerad till 2008, vilket innebär att systemet ska ingå i Nordic Battle Group fr o m 2011. Kan skjuta undergång. Vid förevisningen demonstrerades systemets möjlighet till momentan eldförmåga – att från samma vagn kunna skjuta flera skott i olika ballistiska banor – med olika flygtider – och med samtidig träff i målet. Vagnen väger 23,6 ton stridsladdad och kan rycka fram i upp till 70 km/h.

  Besättning: fyra man.  SSG 120
  Splitterskyddad granatkastare (PROTEC Nr. 3 2005)  Redovisning rörande utveckling av materielförsörjning, forskning och teknikutveckling

  (Uppdrag 3c – regeringsbeslut 9, planeringsanvisningar 2004-09-30, Fö2004/2233/MIL. SR 75, 78, 79, 80 och 81 - regeringsbeslut 8, regleringsbrev för 2005, 2004-12-22, Fö2004/411/MIL m fl).

  Avseende ”plattformssystem” så är den planerade nyanskaffningen inom Perioden 2005-2015 följande:

   − Utveckling och anskaffning av splitterskyddad enhetsplattform, SEP.
   − Studier och utveckling av ny ubåt, A 26.
   − Studier och utveckling av nytt ytstridsfartyg, YS Ny.
   Anskaffa granatkastare, SSG 120 (för montering på Strf 90, SEP och stridsbåt).

  SSG 120

  Anskaffning i internationell samverkan (Finland). Modulärt koncept med gemensam tornmodul för användning på Strf 90, stridsbåt och SEP. Ersätter bl a granatkastare m/41, från år 1941, i våra vassaste insatsförband för markstrid. Det är viktigt att ha i åtanke att ovanstående är planerade projekt. Dessa tenderar av ekonomiska skäl att senareläggas och försenas (i vissa fall t o m strykas) vilket i sig leder till förlängt vidmakthållande av befintliga system. Det är också möjligt att behovet av materiell förnyelse i dessa system inte blir så stort som Försvarsmakten nu förutser, kanske räcker det med en uppgradering av befintliga plattformar, kanske krävs inte ens det. Planen bygger dock på Försvarsmaktens nuvarande uppskattning av framtida behov och resurser.

  Den främsta förändringen vid övergången till insatsförsvaret är kraven på hög beredskap i kompletta insatsenheter vilket innebär att ingående materielsystem måste vara helt kompletta och operativt etablerade (”inkörda”). Den förhållandevis långsamma utvecklings- och anskaffningstakt som accepterats av såväl kund som leverantör måste överges till förmån för en rappare, mer situationsanpassad materielförsörjning, till stor del inriktad mot kompletteringsanskaffning. Samtidigt medför de högt ställda kraven på en snabb övergång till ett insatsförsvar kombinerat med begränsade ekonomiska resurser stora krav på hårda avvägningar och tydliga styrningar. Insatsförbanden förväntas också kunna uppträda i andra geografiska områden än vad materielen ursprungligen konstruerats för. Detta medför smärre problem avseende miljö- och klimatanpassning men desto större bekymmer med strategisk rörlighet. Sverige förfogar till exempel inte över flygtransportresurser för våra mekaniserade förband.

  Den sammantagna bilden av det materiella nuläget är att Försvarsmakten disponerar en i huvudsak modern materiel men att den främst är anskaffad utifrån invasionsförsvarets krav, varför den såväl till prestanda som till numerär inte är optimerad för det nya insatsförsvaret. Detta medför nya krav på uppgradering av materielstocken via nyanskaffning eller förlängt vidmakthållande.

  Avseende statsmakternas insyn och påverkan på materielanskaffningen bör noteras att alla ärenden av stor ekonomisk dignitet tillställs regeringen för godkännande.

Zuletzt geändert von theoderich am 26. Dez 2016, 19:32, insgesamt 3-mal geändert.

theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Schweden: Beschaffung fahrzeuggestützter Granatwerfer

Beitrag von theoderich » 31. Mär 2016, 11:15


Nach den Informationen aus diesen Vorträgen sollen die eingelagerten Fahrgestelle aus dem Projekt SSG120 für das neue Vorhaben "Bataljonsartilleri" weiterverwendet werden. Zwischen 1994 und 2002 wurden folgende Fahrzeugvarianten des CV90 an die Försvarsmakt geliefert:

  CV9040 (Stridsfordon 9040A/B/C)

   354

  Forward Observation Vehicle (Eldledningspansarbandvagn 90)

   42

  Forward Command Vehicle (Stridsledningspansarbandvagn 90)

   56

  Anti Aircraft Vehicle (Luftvärnskanonvagn 90)

   30

  Armoured Recovery Vehicle (Bärgningsbandvagn 90)

   26

  Electronic Warfare Vehicle (Televapen demonstrator strf 90)

   1

  Chassies for supporting vehicles (Granatkastarpansarbandvagn 90120)

   40

theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Schweden: Beschaffung fahrzeuggestützter Granatwerfer

Beitrag von theoderich » 26. Dez 2016, 17:03

FMV beställer granatkastarpansarbandvagnar som bataljonsartilleri

Bild

FMV har beställt 40 st Granatkastarpansarbandvagn 90120 av HB Utveckling AB.

Vagnarna ska verka som bataljonsartilleri och är baserade på Stridsfordon 90. Leverantören HB Utveckling AB är ett joint venture mellan BAE Systems Bofors AB och BAE Systems Hägglunds AB. Ordervärdet är cirka 575 miljoner kronor och vagnarna ska börja levereras första kvartalet 2019.

Varje vagn kommer att vara beväpnad med 2 st 120 mm granatkastare som kan avfyras under skydd. Grkpbv:erna ska verka som rörligt bataljonsartilleri och understödja de mekaniserade förbanden med indirekt eld. De kommer att ha samma framkomlighet och skydd som övriga stridsfordon 90.

Tillsammans med gårdagens beställning av svenskanpassning av norska Archerpjäser innebär beställningen av granatkastarpansarbandvagnarna att Försvarsmaktens förmåga till indirekt eld kommer att öka betydligt.

Beställningen innebär alltså att stridsfordon 90-familjen utökas från de fem nuvarande versionerna till sex.


FMV has ordered 40 mortar vehicles 90120 by HB Utveckling AB.

The vehicles shall be used as bataillon artillery and are based on Stridsfordon 90. The supplier HB Utveckling AB is a joint venture between BAE Systems Bofors AB and BAE Systems Hägglunds AB. The value of the order is approximately 575 million Kronor and the vehicles will be delivered in the first quarter of 2019.

Each vehicle will be armed with two pieces of 120 mm mortars, which can be fired under protection. The mortar vehicles shall be used as movable bataillon artillery and support the mechanised units with indirect fire. They will have the same mobility and protection as the other Stridsfordon 90.

Together with yesterday's order of the Swedish adaptation of the Norwegian Archer pieces the order of armored mortar vehicles mean that the capability of the Armed Forces for indirect fire will increase significantly.

The order means that the Stridsfordon 90 family is expanded from the current five to six versions.
BAE Systems to deliver vehicle mounted mortar systems to Swedish Army

Bild

BAE Systems has received a 575 million SEK ($68 million) contract for the installation of vehicle mounted mortar systems on Swedish Army CV90 Infantry Fighting Vehicles.

The installation of the company’s mortar system, known as Mjölner, on 40 CV90s will considerably increase the indirect fire capability of the vehicles to support mechanized battalions.


Ob man bei diesem Konzept die Rohrerhöhung verändern kann? Und die veröffentlichten Grafiken lassen den Schluss zu, dass man zur Veränderung der Schussrichtung das gesamte Fahrzeug drehen muss. Es scheint nicht besonders durchdacht zu sein.


575 Mio. SEK sind umgerechnet 59,61 Mio. EUR.


Bild
  http://cornucopia.cornubot.se/2016/12/detaljer-om-grkpbv-90120-bae-mjolner.html

  1.1.1 Hood mounted muzzle-loaded (CV90 MTA)

  The first concept discussed reminds a lot of a standard CV9040 but it does not have a tower, instead it has a hood. The difference is that a tower has a basket inside the vehicle where the personnel is in and it swivels with the tower, the hood does not have this basket and only the hood rotates, the personnel moves by their own. In the hood the rear part can store grenades in what is called a backpack. This gives the opportunity to bring more grenades or use the wagon space for storing other equipment or transport personnel. An advantage of the hood is also that it provides more protection for the personnel. The mortar is still front loaded and the grenades are loaded from within the hood manually via linkage. The idea is to have two barrels which increases the efficiency of the weapon system requiring fewer units to complete the task with the downfall of losing more effect if a unit gets taken out.

  There is however a risk with this concept and it is that is not in use yet. The development of this concept can be problematic and costs more than expected and also take longer time to get fully operational.


theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Schweden: Beschaffung fahrzeuggestützter Granatwerfer

Beitrag von theoderich » 09. Feb 2017, 20:15

Provskjutning av granatkastarpansarbandvagn

Bild

Den 23 december 2016 skrev FMV kontrakt med HB Utveckling AB om 40 stycken Granatkastarpansarbandvagnar. Och redan i förra veckan, den 1 februari, provsköts en testrigg hos BAE Systems Hägglunds.

Provskjutningen hos BAE Systems Hägglunds gjordes i syfte att kontrollera beräknade värden. En testrigg sattes upp där man mäter vilka krafter som uppstår när man skjuter.

Under 2017 kommer FMV och industrin att göra fler försök och verifieringar.

– FMV:s fokus ligger på att följa och stötta leverantören så att vi når leveranser som möter Försvarsmaktens krav på operativförmåga 2020, säger Staffan Hasselberg.Das Design erinnert an den Schweizer Festungsminenwerfer:


theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Schweden: Beschaffung fahrzeuggestützter Granatwerfer

Beitrag von theoderich » 15. Mai 2017, 10:45

BAE Systems teams with Czech Republic’s Ray Service to support Swedish Mjölner Mortar Program (2. Mai 2017)

“The agreement with Ray Service demonstrates our commitment to deliver a world-class CV90 offering through close cooperation with Czech industry in order to meet the Czech Army’s IFV requirement,” said Peter Nygren, director of business development at BAE Systems Hägglunds. “The design and production of the cable harnesses for the 40 mortar systems is a strong foundation for working together in the future. This collaborative effort ensures a role for local industry to produce one of the critical subsystems in the vehicle.”Grkpbv 90120

Bild


theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Schweden: Beschaffung fahrzeuggestützter Granatwerfer

Beitrag von theoderich » 31. Aug 2017, 12:06

BAE Systems hat eine Broschüre zum neuen Granatwerfersystem "Mjölner" veröffentlicht:


Wirklich überzeugend ist das Konzept nicht:

  Mjölner gives a full 60 degrees of slew in azimuth without the complexity and costs of powered turret rotation. With an elevation from 45 to 85 degrees, targets can be effectively engaged over a wide range of distances.

Ein RUAG COBRA lässt sich um 360° schwenken - die Rohrerhöhung ist identisch zu Mjölner.

theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Schweden: Beschaffung fahrzeuggestützter Granatwerfer

Beitrag von theoderich » 13. Sep 2017, 16:07

BAE Systems awards multimillion euro contract to Konstrukta in Slovak Republic

BAE Systems has contracted with Konstrukta, a leading defence company in the Slovak Republic that operates as an artillery system design house, to produce barrels for the Swedish Army’s Mjölner mortar system.

Konstrukta will produce 84 120-millimeter barrels to be modified as needed to meet the requirements for the Mjölner system, which is being integrated on Swedish Army CV90 Infantry Fighting Vehicles. Deliveries will commence in December 2017, continuing through July 2020. The steel for the barrels will be supplied by ZTS Metalurg, a Slovak-based manufacturer.


theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Schweden: Beschaffung fahrzeuggestützter Granatwerfer

Beitrag von theoderich » 09. Okt 2017, 15:42

Sweden’s twin 120 mm mortar system takes shape

BAE Systems Hagglunds is set to conduct manned firing trials of a prototype/demonstrator of the 120 mm Mjolner twin mortar system that it is developing for integration into CV90 infantry fighting vehicle (IFV) in Swedish Army service.

The Mjolner comprises two 120 mm smoothbore mortars that are muzzle loaded using a mechanical ammunition handing system. The system is operated by a four-person crew of the driver, commander, and two ammunition loaders.

According to BAE Systems Hagglunds, the system takes less than two minutes to come into action and carry out a fire mission and with the first four 120 mm mortar bombs being fired in about eight seconds.

It takes less than one minute to come out of action and maximum rate of fire is stated to be up to 16 rounds a minute with a sustained rate of fire of up 10 rounds a minute.


theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Schweden: Beschaffung fahrzeuggestützter Granatwerfer

Beitrag von theoderich » 30. Okt 2017, 10:26

Details of Sweden’s 120 mm Mjolner development emerge

Manned firing trials of the prototype/demonstrator of BAE Systems Hagglunds’ CV90 twin 120 mm Mjolner mortar system are now underway and it is expected that the Critical Design Review (CDR) will take place by the end of 2017, which will lead to the design freeze and allow production to commence.

When completed, the Mjolner system will enter Swedish Army service as the GRKPBV90.

Production of the twin 120 mm Mjolner turret systems will start in 2018 with deliveries to run from late 2018 or early 2019 through to 2020.

This work will be undertaken at the BAE Systems Hagglunds facility where the CV90 series platforms are being overhauled.

The turret will be built by BAE Systems Hagglunds with the twin 120 mm smooth bore barrels sourced from Slovakia.

Each of the five CV9040 mechanised battalions of the Swedish Army will be issued with eight CV90 twin 120 mm Mjolner mortar systems.

Each system will be supported by a Bv 206 tracked articulated all terrain load carrier that will carry additional 120 mm mortar ammunition.

The CV90 120 mm Mjolner system will fire the currently deployed 120 mm high-explosive (HE), smoke and illuminating projectiles, although in the longer term a more effective HE round with improved fragmentation effects could be procured.

It can also fire the Strix 120 mm top attack mortar bomb that was developed by the now Saab Dynamics and also sold to Switzerland. This has a maximum range of 7,500 m and is fitted with a nose-mounted infrared seeker and a high-explosive anti-tank (HEAT) warhead that is designed to penetrate the vulnerable upper surfaces of main battle tanks (MBT) and other armoured fighting vehicles.STRIX Smart Mortar

Bild

ProjectileSTRIX, a joint Bofors/Saab Dynamics venture, is a 120 mm mortar-launched, terminally guided, top-attack anti-armour projectile, for destroying tanks and armoured fighting vehicles. It is the only operational weapon of its kind in the world.

STRIX guides itself right on to the target, attacking it from above where the armour protection is weakest. It has also excellent behind armour effect. The passive IR homing device gives the system automatic target tracking even at night and in heavy countermeasures environments.

The superior accuracy of STRIX is attained by the IR-seeker and side thruster rockets being controlled by intelligent image processing and guidance computers. STRIX discriminates decoys and burning targets.
The STRIX projectile can be launched from any conventional smooth bore 120 mm mortar system and has a range in excess of 7 km. The advanced shaped charge is capable of penetrating explosive reactive armour, ERA. It is extremely accurate, permits easy training, easy handling and easy maintenance. It is a true fire-and-forget system and gives mortars a new dimension - pinpoint accuracy.


Antworten
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable