Hinweis: Sie befinden sich im Archiv des alten Forums von DOPPELADLER.COM. Dieses Forum wird nicht länger betrieben. Es ist nur mehr Lesezugriff möglich.
Sie erreichen das DOPPELADLER.COM FORUM nun unter ...

https://www.doppeladler.com/da/forum/index.phpNeues vom Gripen

Wehrtechnik & Rüstung, Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik
theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Neues vom Gripen

Beitrag von theoderich » 24. Jan 2016, 16:46

  Hungary-Budapest: Intelligence, surveillance, target acquisition and reconnaissance

  2016/S 016-024627

  Contract award notice for contracts in the field of defence and security

  Services


  II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés

  Litening-G III FLIR/LDP típusú lézeres célmegjelölő készletek kiegészítése ROVER képesség elérése céljából lesugárzó modulokkal.


  II.1.1) Title of the Contract

  Supply of Litening-G III FLIR/LDP Laser Designator and ROVER in order to achieve laser designation capability.


  II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke

  Érték: 453 371 000 HUF
  Áfa nélkül

  V.3) A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

  Rafael Advenced Defense Systems Ltd.
  POB 2250 (3K)
  3102102 Haifa
  IZRAEL
  Telefon: +972 733368785
  Fax: +972 733368199


theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Neues vom Gripen

Beitrag von theoderich » 04. Feb 2016, 07:22

SÅ BLEV JAS 39 GRIPEN TILL

Tommy Ivarsson
April 2014Erfarenheter från utvecklingen av tre generationer avioniksystem.
Från AJ37 via JA37 till JAS39A.


Av Bengt Sjöberg


theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Neues vom Gripen

Beitrag von theoderich » 19. Feb 2016, 15:18

Saab's Next-Gen Gripen Fighter Jets Ready in May

Saab’s next-generation Gripen E combat jet will be rolled out of the assembly site at Linkopping, Sweden, on May 18, the company announced during a briefing with reporters at the Singapore Airshow.

Three aircraft are planned for the test phase of the new aircraft E/F variant, which has been purchased by Swedish and Brazilian air forces.

No timing has been given for the first flight of the jet, which incorporates a raft of improvements over the earlier C/D version, most notably the addition of an active electronically scanned radar.

During the briefing, Saab officials confirmed that they expect to add Slovakia to the list of Gripen export fighter customers at some stage after the general election timed for next month.

The Slovakians are currently in negotiation with Saab to acquire 8 new C/D variant aircraft, said Richard Smith, the head of Gripen sales, on Feb 18.

“Negotations are ongoing as they head into an election and most likely the contract will be signed after the election is over ,” said Smith.

The Gripen sales boss said the deal would be a purchase and not a lease.


theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Neues vom Gripen

Beitrag von theoderich » 16. Mär 2016, 19:40

Czesko-węgierska eskadra Gripenów

Resorty obrony Czech i Węgier negocjują utworzenie wspólnej jednostki, wyposażonej w samoloty wielozadaniowe Gripen.

Czeski dziennik Lidove Nowiny donosi, że przedstawiciele ministerstw obrony Republiki Czeskiej i Węgier prowadzą rozmowy na temat utworzenia wspólnej eskadry, wyposażonej w Gripeny. Wcześniej Czesi próbowali nawiązać podobną współpracę ze Słowacją, ale inicjatywa upadła, ze względu na decyzję rządu w Bratysławie przedłużeniu eksploatacji MiGów-29 (Fiasko czesko-słowackiej eskadry?, 2015-12-08).


The ministries of defence of the Czech Republic and Hungary are negotiating the establishment of a joint unit, equipped with a multi-role aircraft Gripen.

Czech daily Lidove Noviny reports that representatives of the Ministries of Defence of the Czech Republic and Hungary in talks on the establishment of a joint squadron, equipped with Gripen. Earlier, the Czechs tried to establish a similar cooperation with Slovakia, but the initiative collapsed due to the decision of the government in Bratislava to extend the operation of the MiG-29 (The failure of the Czech-Slovak squadron?, 2015-12-08).


Według dziennika kwestia czesko-węgierskiej współpracy ma rozstrzygnąć się w ciągu kilku najbliższych tygodni.


According to the newspaper the issue of Czech-Hungarian cooperation is resolved in the next few weeks.

Zuletzt geändert von theoderich am 05. Apr 2016, 11:37, insgesamt 1-mal geändert.

theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Neues vom Gripen

Beitrag von theoderich » 17. Mär 2016, 19:12

Ärendeförteckning
regeringssammanträde
2016-03-17
Underprotokoll A
Nr 12

8

Framställning från Försvarsmakten om bemyndigande att få genomföra lufttankningsövning med Tjeckien

Fö2016/00212/MFI


theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Neues vom Gripen

Beitrag von theoderich » 05. Apr 2016, 11:36

Czech Republic, Hungary Mull Joint Gripen Squadron

The Czech Armed Forces operate 14 Gripens, and the country’s government had been planning to establish a joint squadron with neighboring Slovakia. However, Bratislava decided to extend the servicing deal for its Russian-built Mikoyan MiG-29 aircraft and postpone its planned lease of the Gripen fighters.

Prague pays some 1.3 billion krona (US $54 million) annually to operate its Gripens, which are enabled with 2,200 flight hours per year. The Hungarian Air Force also leased 14 Swedish-made fighter jets, but only 12 aircraft are currently operable.


theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Neues vom Gripen

Beitrag von theoderich » 07. Apr 2016, 10:19

Lufttankning med internationellt inslag

Bild

Bild

Bild

Med på träningen var tjeckiska piloter från flygbasen Caslav. De kom hit med 16 man varav fyra piloter. De grundutbildade sina piloter plus att en av dem utbildades som instruktör. De hade med sig tre Gripen plus ett transportflygplan.

De första tjeckiska gripenpiloterna utbildades på lufttankning här i Sverige under 2011-2012 och de har sedan ett par år tillbaka även egna instruktörer.


theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Neues vom Gripen

Beitrag von theoderich » 10. Mai 2016, 13:48

Modernizace Gripenů

Vyšší stupeň údržby

V souladu se smlouvou o pronájmu letounů Gripen byla na sklonku roku 2015 zahájena jejich modernizace. Jedná se o technickou přípravu přechodu na softwarovou verzi MS-20. Modernizace obsahuje úpravy nezbytného vybavení pro budoucí instalaci jednotek systému utajené komunikace Link-16. Bude provedena příprava na používání kontejneru LDP (Laser Designator Pod). Za tímto účelem budou postupně dodány speciální závěsníky č. 4 ve standardu NATO. V neposlední řadě bude upravena kabina letounu k používání brýlí nočního vidění, instalací úložných prostorů na nápoje a stravu bude zvýšena bezpečnost letu a komfort pilota při dálkových přeletech s využitím tankování za letu. Uvedené technické úpravy jsou prováděny u výrobce Gripenů, společnosti SAAB, a spojeny s prováděním vyššího stupně údržby letounů po odlétání 1 600 letových hodin. Dle aktuálního harmonogramu budou úpravy prováděny postupně ve dvojicích a všechny letouny budou připraveny na ověření integrace a funkčnosti systémů na konci roku 2017. Proces modernizace bude dokončen instalací vyšší verze programového vybavení MS-20 po dokončení technických úprav všech strojů. Česká strana již zahájila akviziční proces k pořízení kontejnerů LDP, terminálů MIDS pro Link-16, brýlí nočního vidění NVG a jednotek utajené komunikace. Dodávky budou probíhat v letech 2017 a 2018, od roku 2018 tak české letouny JAS-39 Gripen výrazně zvýší možnosti operačního použití.


A higher degree of maintenance

In accordance with the lease of Gripen aircraft at the end of 2015 their modernization was started. This are technical preparations for the transition to the software version MS-20. Modernization includes modifications of equipment necessary for the future installation of units for covert communication Link-16. Preparations will be made to use the LDP (Laser Designator Pod) container. For this purpose there will be gradually delivered special pylons no. 4 of NATO standard. Last but not least, the cabin of the aircraft will be modified to use night vision goggles, the installation of storage space for drinks and food will increase flight safety and pilot comfort during long overflights using in-flight refueling. Those technical adjustments are made by the manufacturer of the Gripen, Saab, and are connected with the implementation of a higher degree of maintenance of aircraft flown over 1,600 flight hours. According to the current schedule the adjustments will be implemented gradually in pairs, and all aircraft will be ready to verify the integration and functionality of systems at the end of 2017. The modernization process will be completed by installing a superior software version of MS-20 after completion of the technical adjustments to all machines. The Czech side has already started the acquisition process to acquire LDP containers, MIDS terminals for Link-16, NVG night vision goggles and covert communications. Deliveries will take place in 2017 and 2018, as the Czech JAS-39 Gripen will significantly increase their capabilities for operational use from 2018.


Nejde o první modernizaci

U Gripenů se nejedná o první modernizaci, ale postupné vylepšování operačních schopností s ohledem na alianční podmínky. Významnou úpravou byla integrace systému AMRAAM. Česká republika totiž původně nepožadovala radarově naváděnou protiletadlovou řízenou střelu. Švédské Gripeny sice mohou používat AMRAAM, avšak jde o starší verzi AIM-120B, zatímco naše armáda pořídila ve Spojených státech v rámci programu FMS (Foreign Military Sales) verzi AIM-120 C-5. Bylo proto nutné počkat na veškeré licence z americké strany a teprve pak integraci provést. Jelikož jsou české Gripeny vybavené univerzálními odpalovacími zařízeními LAU-99, obnášela modernizace na AMRAAM „pouhé“ doplnění softwaru o ostrá data této řízené střely. Patrně nejvýznamnější částí dřívější modernizace představoval systém elektronického boje (Electronic Warfare System) EWS39. Ten jednak informuje pilota o aktuálním ohrožení, jednak automaticky provádí řadu protiopatření. Základním prvkem EWS39 je výstražný radarový přijímač RWR (Radar Warning Reciever), tvořený řídící jednotkou a čtveřicí antén umístěných na koncích křídla. RWR dokáže přijímat elektromagnetické vyzařování radiolokátorů, vyhodnocovat směr a na základě charakteristiky záření určit, z jakého prostředku je vysíláno. K tomu slouží vnitřní databáze, takzvaná knihovna, v níž mohou být uloženy profily prakticky neomezeného počtu nejrůznějších radarů a dalších zařízení. Pilot tak na displeji kromě směru vidí většinou i typ letadla nebo jiného prostředku, který jej zaměřil, a tak může provést nutná protiopatření.


This is not the first modernization

For the Gripen is not the first modernization, but the gradual improvement of operational capabilities with respect to NATO's terms. A significant modification was the integration of the AMRAAM system. Czech Republic originally did not require radar-guided anti-aircraft missiles. Although the Swedish Gripen can use the AMRAAM, but the earlier version of the AIM-120B, while our army purchased in the United States under the FMS (Foreign Military Sales) the version of the AIM-120 C-5. It was therefore necessary to wait for a full license from the American side, and only then to perform integration. Since the Czech Gripen are equipped with universal launchers LAU-99, upgrading of AMRAAM would involve a "mere" supplement of software for data that controls the missiles. Probably the most important part of an earlier modernization featured the electronic warfare system (Electronic Warfare System) EWS39. This informs the pilot about the actual threat, however it automatically performs a series of countermeasures. The basic element of EWS39 is the radar warning receiver RWR (Radar Warning Reciever), consisting of a control unit and four antennae located at the ends of the wings. RWR can receive electromagnetic radiation from radar to evaluate the direction and based on the characteristics of radiation to determine from what device it is transmitted. For this purpose, an internal database, called the library, which can store a virtually unlimited number of profiles of various radars and other equipment. On the screen the pilots see, except for the direction, mostly the type of aircraft or other means that are focused, and thus can carry out necessary countermeasures.theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Neues vom Gripen

Beitrag von theoderich » 18. Mai 2016, 08:41

Livestream zur Enthüllung des ersten Prototypen der JAS-39E:


theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Neues vom Gripen

Beitrag von theoderich » 18. Mai 2016, 17:08


theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Neues vom Gripen

Beitrag von theoderich » 19. Mai 2016, 21:27

Meteor introduction transforms Swedish air defence

Bild

Sweden’s air force has begun fielding the new MS20-standard software for its Saab Gripen C/D fleet, representing a significant increase in operational capability.

The process of introducing the standard began recently, with MS20 adding MBDA’s Meteor beyond-visual-range air-to-air missile and Boeing’s GBU-39 small diameter bomb to the single-engined fighter’s suite of weapons. Other enhancements include enhanced Link 16 capability for situational awareness, a new data link added to enhance capability during close air support missions, expanded functionality for the pilot’s helmet-mounted sight, an infrared reconnaissance pod and an automatic ground collision avoidance system.

Speaking at Saab’s Linköping site on 18 May, head of aeronautics Ulf Nilsson described the current model’s enhancement as “a revolutionary update,” adding: “It will be operational later this year with the Swedish air force.” Aircraft assigned to the service’s six fighter squadrons will progressively receive the software and hardware updates, which are likely to take around one week to embody per aircraft.

Swedish aircraft have flown with the weapon, but it has not yet been carried during a quick reaction alert sortie, he confirms. The air force is seeing a similar requirement for such activity so far this year as in 2015, when around 330 missions were launched.

“We are the first air force operating the Meteor,” Helgesson notes, with the long-range system also to be introduced on France’s Dassault Rafales and Eurofighter Typhoons flown by Germany, Italy, Spain and the UK. "We are not completely ready with all the tactics, but it is fielded."

Up to 16 wingkit-equipped GBU-39 bombs can also be carried following the MS20 update, using four-round launchers for the 110kg (250lb) strike weapon.

Following its introduction with the Swedish air force, the new software standard will also be available for adoption by other Gripen C/D operators, which include the Czech Republic, Hungary, South Africa and Thailand. And despite the roll-out of the company’s new-generation E-model jet, Saab’s head of Gripen, Jerker Ahlqvist, says the development path for the current version “goes well into the next 10 years”.Botswana lines up major defence acquisitions

Botswana is in negotiations for Saab Gripen multirole fighters and has ordered General Dynamics Piranha armoured vehicles and MBDA air defence systems, according to recent reports.

A spokesperson for Sweden's Defence Materiel Administration (FMV) confirmed on 13 May that it was in talks with Botswana on transferring about eight surplus JAS 39C/D Gripen aircraft.

Botswana's The Business Weekly & Review magazine subsequently reported that a deal had been agreed to buy 16 Gripens for BWP16 billion to BWP18 billion (USD1.4 billion to USD1.6 billion).

But Saab told IHS Jane's on 17 May that, while Botswana remains a key opportunity for the Gripen, any contract "is far from a done deal".

The Botswana Defence Forces (BDF) currently operates Canadair CF-5C/D jets that are at least 40 years old and was previously reported to be interested in acquiring the Korea Aerospace Industries (KAI) T-50 Golden Eagle jet trainer or the FA-50 combat version.Sweden 'In Talks' With Botswana Over Gripen C/D Fighter Jets

Sweden’s state-funded military materials procurement agency is denying that a deal has been struck to sell 12 Saab JAS Gripen C/D multirole fighters to Botswana. Försvarets Materielverk (FMV) confirmed that while the organization is "in talks" with Botswana, the number of aircraft under discussion is around eight and not 16.


theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Neues vom Gripen

Beitrag von theoderich » 23. Mai 2016, 15:05


Benutzeravatar
Doppeladler
Site Admin
Beiträge: 1295
Registriert: 23. Mär 2005, 14:53
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Neues vom Gripen

Beitrag von Doppeladler » 04. Jul 2016, 20:20

Saab has delivered a replacement JAS-39D (side number 44) to the Hungarian Air Force on Jul .1.
Hungary lost two Gripen fighters in 2015 and one of them was a twin-seater that is crucial in training new pilots.


http://defence-blog.com/news/saab-has-d ... force.html

theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Neues vom Gripen

Beitrag von theoderich » 11. Jul 2016, 14:31

11 July 2016

FIA2016: MBDA's METEOR Enters Service with Swedish Air Force GRIPEN

The Swedish Air Force (SwAF) announced during a ceremony today that MBDA’s METEOR Beyond Visual Range (BVR) Air to Air Missile has now officially entered service on its GRIPEN combat aircraft.The announcement was made by Maj.Gen. Mats Helgesson, Chief-of-Staff of the SwAF, in the presence of the CEO of Saab AB, Håkan Buskhe, and the CEO of MBDA, Antoine Bouvier.

Maj.Gen. Helgesson, said that, “after extensive testing by FMV and the GRIPEN Operational Test and Evaluation unit, all of the new MS20 functions including the METEOR missile are now fully integrated with GRIPEN. The Swedish Air Force is now in its Initial Operational Capability phase with the METEOR. The METEOR missile is currently the most lethal radar-guided missile in operational service, and the Swedish Air Force is the only operational user so far. I am very proud and satisfied to have the METEOR in the inventory of my air force.”


theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Neues vom Gripen

Beitrag von theoderich » 07. Nov 2016, 19:25

FMV beställer HMD-hjälmar till Gripenpiloterna

FMV har beställt avancerade hjälmmonterade displaysystem HMD från Saab. Ordervärdet är cirka 119 miljoner kronor och hjälmarna ska levereras 2022 – 2026.Gripen E/F to feature Targo HMD

The Swedish and Brazilian air forces are to use the Elbit Systems Targo helmet-mounted display (HMD) for their Saab Gripen E/F fighter aircraft, it was announced on 7 November.

The Swedish Defence Material Administration (FMV) awarded the airframer a SEK119 million (USD13 million) contract for an undisclosed number of systems to be delivered to the Swedish Air Force (SwAF) between 2022 and 2026. Elbit Systems' Brazilian subsidiary AEL Sistemas (AEL) will supply the HMDs to both the SwAF and the Brazilian Air Force (Força Aérea Brasileira: FAB).

First showcased at the Paris Airshow in 2009, the Targo HMD uses a standard helmet, onto which a software module is fitted that removes the need for integration with the host aircraft. The HMD employs a visor-projected display for day operations, complemented by a separate clip-on night module (featuring night-vision goggles with display injection) shows flight information such as altitude and air speed, as well as cueing targets and supplying supporting tracking data to the pilot.

As well as its operational utility, the Targo has a simulation module that allows pilots to plan, rehearse, fly, and debrief missions using their personal helmets also.TARGO™ II

Bild

Antworten
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable