Hinweis: Sie befinden sich im Archiv des alten Forums von DOPPELADLER.COM. Dieses Forum wird nicht länger betrieben. Es ist nur mehr Lesezugriff möglich.
Sie erreichen das DOPPELADLER.COM FORUM nun unter ...

https://www.doppeladler.com/da/forum/index.phpSchweden schafft Wehrpflicht ab

Wehrtechnik & Rüstung, Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik
theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Schweden schafft Wehrpflicht ab

Beitrag von theoderich » 19. Jan 2017, 07:21

ÖB höll anförande på Folk och Försvars rikskonferens (9. Januar 2017)


   Förmågor idag och imorgon
   ÖB Micael Bydén
   Rikskonferensen Sälen, den 9 januari 2017


   Vi har tagit viktiga steg i arbetet med att öka tillgänglighet, beredskap och krigsduglighet i våra krigsförband. Vi har genomfört ett större antal beredskapskontroller och flera nationella och internationella övningar, inom respektive stridskraft och på operativ nivå. Vi har genomfört behovsanpassade repetitionsutbildningar med pliktinkallad personal. De har visat att det går snabbt att höja nivån och återta förmåga också under en kort utbildningsperiod. Vi når inte rekryteringsmålen, men andelen rekryter som fullföljer den nya grundutbildningen har ökat. Det innebär att fler kan krigsplaceras med rätt utbildning. Överlag har vi ökat tillgängligheten genom materielleveranser av bland annat personlig utrustning, kvalificerade vapen och modifiering av fartyg.


   We have taken important steps in efforts to increase the availability, readiness and war capability of our military units. We have implemented a large number of emergency controls, and several national and international exercises, in each combat power and operational level. We have conducted needs-based refresher training with conscripted personnel. They have shown that it is quick to raise the level and reclaim capacity also over a short period of training. We do not reach recruitment goals, but the proportion of recruits who complete the new basic education has increased. That means more are ready for war with the right training. Overall, we have increased accessibility through material deliveries including personal equipment, advanced weapons and modification of ships.


theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Schweden schafft Wehrpflicht ab

Beitrag von theoderich » 02. Mär 2017, 17:30

Regeringen återaktiverar mönstring och grundutbildning med värnpliktEn kombination av frivillighet och pliktFür Männer und Frauen:
Schweden führt Wehrpflicht wieder eintheoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Schweden schafft Wehrpflicht ab

Beitrag von theoderich » 09. Nov 2017, 15:51

Försvarsmakten får i uppdrag att lämna förslag om utökning av utbildningen av antalet totalförsvarspliktiga

Regeringen beslutade den 2 november att ge Försvarsmakten i uppdrag att i samband med budgetunderlaget för 2019 redovisa ett förslag som möjliggör grundutbildning med värnplikt för 5 000 personer från år 2020.

Regeringsbeslutet är en ändring i regleringsbrevet till Försvarsmakten och följer det förslag som presenterades i utredningen En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63) med en stegvis ökning av antalet utbildade totalförsvarspliktiga.


Die Regierung beschloss am 2. November den Streitkräften, im Zusammenhang mit dem vorhandenen Budget für 2019 den Auftrag zu geben, ab dem Jahr 2020 die Grundausbildung mit Wehrpflicht für 5000 Personen zu ermöglichen.

Der Regierungsbeschluss ist eine Änderung des Regelungsbeschlusses an die Streitkräfte und folgt dem Vorschlag aus der Vorlage "En robust personalförsörjning av det militära försvaret (SOU 2016:63)" eines schrittweisen Aufwuchses der Zahl von ausgebildeten Wehrpflichtigen.Antworten
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable