Hinweis: Sie befinden sich im Archiv des alten Forums von DOPPELADLER.COM. Dieses Forum wird nicht länger betrieben. Es ist nur mehr Lesezugriff möglich.
Sie erreichen das DOPPELADLER.COM FORUM nun unter ...

https://www.doppeladler.com/da/forum/index.phpSchweden schafft Wehrpflicht ab

Wehrtechnik & Rüstung, Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik
theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Schweden schafft Wehrpflicht ab

Beitrag von theoderich » 15. Dez 2014, 11:05

Försvarsmakten får kalla in till repetitionsövningar (11. Dezember 2014)

Den 11 december fattade regeringen beslut om att ge Försvarsmakten rätt att kalla in krigsplacerad personal till repetitionsutbildning med stöd av pliktlagen. Bakgrunden till beslutet är det osäkra omvärldsläget och nödvändigheten att kunna stärka krigsförbandens operativa förmåga.


On 11 December, the Government decided to give the Armed Forces the right to call war allocated staff for refresher training, supported by a duty law. The background of the decision is the uncertain global situation and the need to strengthen the war formations operational capability.

De som kan komma att beröras av beslutet är de som är krigsplacerade i ett krigsförband men inte anställda av Försvarsmakten. Det handlar som allra mest om cirka 7 500 personer som genomfört värnplikt eller grundläggande militär utbildning, GMU.

Rekryteringsmyndigheten och Försvarsmakten kommer nu gemensamt se över vad detta innebär i praktiken för de berörda och se till att de informeras i god tid innan en eventuell inkallelse.

Tjänstgöringsplikten kompletterar det frivilliga personalförsörjningssystemet, det är alltså inte en ny form av värnplikt och det handlar heller inte om en plikt att tjänstgöra utomlands.

– Med möjligheten att kalla till repetitionsutbildning kan vi framöver ha övningar med kompletta förband och bli bättre rustade att skydda landets gränser, säger Karl Engelbrektson, chef för Försvarsmaktens förbandsproduktion.


Those who may be affected by the decision are those allocated in war units but not employees of the Armed Forces. Most are approximately 7500 people who completed conscription or basic military training, GMU.

Recruitment Agency and the Defence Forces will jointly review what this means in practice for those concerned and to ensure that they are informed well in advance of a possible call-up.

Service obligation complements the voluntary personnel supply system, which is not a new form of conscription and is not a duty to serve abroad.

- With the ability to convene refresher training, we can come to have exercises with complete units and are better prepared to protect state borders, says Karl Engelbrektson, head of Försvarsmaktens förbandsproduktion.
Pressmeddelande
11 december 2014
Försvarsdepartementet


Försvarsmakten får kalla till repetitionsutbildning

Regeringen har idag beslutat att ge Försvarsmakten möjlighet att kalla in krigsplacerad personal till repetitionsutbildning.

Riksdagen beslutade våren 2010 att skyldigheten att mönstra och tjänstgöra i försvaret inte längre gäller utan att tjänstgöringsplikten läggs vilande och att regeringen har möjlighet att återaktivera den om behov uppstår.

Dagens beslut innebär att den vilande pliktlagstiftningen aktiveras avseende repetitionsutbildning för krigsplacerad personal.

- Försvarsmakten kan med detta beslut öva med fullt bemannade krigsförband. Detta medför att den operativa förmågan för Försvarsmakten ökar, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Rekryteringsmyndigheten och Försvarsmakten ansvarar gemensamt för det praktiska genomförandet och de kommer som en del i detta att informera de som berörs av beslutet.

Zuletzt geändert von theoderich am 20. Apr 2015, 14:59, insgesamt 1-mal geändert.

Dr4ven
Beiträge: 3403
Registriert: 12. Mai 2011, 11:05
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Schweden schafft Wehrpflicht ab

Beitrag von Dr4ven » 15. Dez 2014, 20:28

Richtig übersetzt:

Uns fehlen 20-30% an Personal weswegen wir zwangsweise einberufen müssen .

Elo59
Beiträge: 986
Registriert: 11. Jun 2005, 18:20
Wohnort: Wien
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Schweden schafft Wehrpflicht ab

Beitrag von Elo59 » 15. Dez 2014, 20:29

Dr4ven hat geschrieben:Richtig übersetzt:

Uns fehlen 20-30% an Personal weswegen wir zwangsweise einberufen müssen .


So ist es!

Dr4ven
Beiträge: 3403
Registriert: 12. Mai 2011, 11:05
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Schweden schafft Wehrpflicht ab

Beitrag von Dr4ven » 15. Dez 2014, 20:31

Fehlentscheidungen zuzugeben hat noch nie zur politischen Charakterstärke gehört, da spielen wir mal lieber mit der Sicherheit der gesamten Bevölkerung.

theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Schweden schafft Wehrpflicht ab

Beitrag von theoderich » 15. Dez 2014, 21:46

Grundläggande militär utbildning ist übrigens eine 13 Wochen dauernde Basisausbildung für Rekruten (Die GMU für die Hemvärnet, die schwedische Reserve, ist noch kürzer: 2 Wochen):


Im Vergleich: Die BA 1 und BA 2 des Grundwehrdienstes österreichischer Prägung dauern 16 Wochen:


theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Schweden schafft Wehrpflicht ab

Beitrag von theoderich » 20. Apr 2015, 13:29

Der schwedische Verteidigungsminister spielt in einem Interview im "Försvarets forum" mit dem Gedanken, die Wehrpflicht wieder einzuführen:

  ”VI MÅSTE ÖKA VÅR MILITÄRA FÖRMÅGA” (Försvarets forum, 1/2015; 25. Februar 2015)

  I dag är över 100 000 svenskar aktiva i Hemvärnet och de frivilliga försvarsorganisationerna – är inte det folkförankring?

   – Absolut, men det vi hade en gång i tiden skapade en bred kompetens i samhället kring krishantering. Du hade stora grupper i samhället som gjorde någon form av värnplikt och därmed hade en förmåga att hantera olika former av kriser. Den kunskapen har försvagats i dag. Jag tror dessutom att det gamla värnpliktssystemet stimulerade till rekrytering till de frivilliga försvarsorganisationerna.


  Today, over 100 000 Swedes are engaged in the Home Guard and voluntary defense organizations - isn't that popular support?

   - Absolutely, but we had once created a broad range of skills in society on crisis management. You had big groups in the community that made any kind of compulsory military service and thus had the ability to handle different types of crises. That knowledge has weakened today. I also believe that the old conscription system stimulated recruitment to the voluntary defense organizations.


  Hur får Försvarsmakten sina soldater och sjömän att stanna så länge som man önskar?

   – Den personalförsörjning som vi har i dag klarar inte alla bitarna som planerat. Många soldatavhopp kommer efter fyra år medan målet var att de skulle vara kvar i sex till åtta år. På deltidssoldatssidan når vi inte rekryteringsmålen. Sedan kan man fundera på om numerären är den rätta. Då kan man resonera med tanke både på omvärldsläget och nuvarande personalförsörjningsproblem om en bra lösning är en professionell och värnpliktig kombination av soldater och sjömän, en plan B. Därför tycker jag tycker man ska studera den danska och norska modellen, där de har en kombination. Det skulle vara intressant och ge svaret på vilka åtgärder vi måste vidta om nuvarande organisation inte visar sig hålla måttet fullt ut. Som regering måste man alltid ha en plan B utifall det inte funkar med plan A.


  How do the Armed Forces convince soldiers and sailors to stay as long as you wish?

   - The supply of personnel that we have today can not handle all the pieces as planned. The defection of many soldiers happens after four years, while the case was that they would remain for six to eight years. On the side of part-time soldiers, we don't reach recruitment targets. Then you can think about whether the numbers are correct. Given both the international situation and the current staff supply problems a good solution as plan B is a combination of professional and conscript soldiers and sailors. That's why I think you should study the Danish and Norwegian model, where they have a combination. It would be interesting and give the answer to what steps we need to take if the current organization does not show its worth in full. As the government must always have a plan B just in case it does not work with plan A.theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Schweden schafft Wehrpflicht ab

Beitrag von theoderich » 04. Jan 2016, 14:24

Starkt stöd att införa värnplikt för båda könen

Bild

Bild


Majority of Swedes back return to military service

Sweden's former centre-right government scrapped compulsory military service in 2010, but the current Social Democrat-Green coalition has said it is considering reintroducing the concept.

And a new survey carried out by major pollsters Ipsos on behalf of the Dagens Nyheter newspaper suggested on Monday that 72 percent of Swedes would throw their support behind conscription.

Only 16 percent of respondents said they believed it was a bad idea.

Conscription for all males was introduced in Sweden in 1901, but in practice it had been winding down for years before it was formally ditched, with only those expressing a wish to serve picked.

But according to DN the Swedish Armed Forces are currently short of around 7,500 soldiers, sailors and officers – around half of the total organization – despite running large recruitment campaigns with television ads and billboards in the past few years.

“It could be that many see conscription as a possible solution to the defence's staffing problems that are constantly reported in media,” Ipsos head of public opinion David Ahlin told the independent centre-right liberal Swedish daily.


theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Schweden schafft Wehrpflicht ab

Beitrag von theoderich » 10. Jan 2016, 18:08

Schweden diskutiert über Rückkehr zur Wehrpflicht

Die schwedische Außenministerin Margot Wallström hat sich wegen der Asylkrise für eine Wiedereinführung von Wehrpflicht und Zivildienst ausgesprochen. „Ich gehöre zu denen, die eine moderne, geschlechtsneutrale Variante einer Wehrpflicht mit militärischen und zivilen Komponenten begrüßen würden“, sagte Wallström heute auf einer Verteidigungskonferenz.

Eine solche Reserve von Zivilisten wäre im Herbst nützlich gewesen, um die Einwanderungsbehörden zu verstärken, hieß es weiter. Schweden nahm im vergangenen Jahr etwa 160.000 Flüchtlinge auf. Gemessen an der Bevölkerungsgröße von zehn Millionen ist das der größte Anteil in Europa.Wallström vill införa jämstalld värnpliktWallström lanserar ”modern” värnplikt


Dr4ven
Beiträge: 3403
Registriert: 12. Mai 2011, 11:05
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Schweden schafft Wehrpflicht ab

Beitrag von Dr4ven » 12. Jan 2016, 11:34

In Schweden also 1:1 dasselbe Bild wie in der ganzen EU.
Auch sie wissen Jahre vorher was auf sie zukommt und haben nichts getan um einer Krise ordentlich begegnen zu können, nein man riskiert auch noch wissentlich soziale Unruhen im eigenen Land.
Bis die Wehrpflicht bei denen greift, vergehen doch wieder mindestens 2-3 Jahre...bis dahin ist Schweden als erstes EU Mitglied durch das hausgemachte Problem eh so gut wie Land unter...in DE "überlegt" man auch seit 1-2 Jahren..offensichtlich sind die Probleme noch zu klein.

theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Schweden schafft Wehrpflicht ab

Beitrag von theoderich » 12. Jan 2016, 12:41

Schweden wollte mit der Regeringens proposition 2008/09:140. Ett användbart försvar bis 2014 folgende Struktur mit insgesamt 55.000 Mann aufbauen:

  Marine

   1500

  Luftwaffe

   3000

  Heer

   18 500

  Logistik und Führungsunterstützung

   5000

  Heimatgarde

   22 000

Der Bericht Försvarsmaktens årsredovisning 2014 (s.v. Antalet anställda) steht ein damaliger Stand von 19 951 Berufs- und Vertragssoldaten und 9 810 Teilzeitsoldaten - insgesamt 29 761 Mann. Hinzu kommen noch 21 204 Soldaten in der Heimatgarde. Auf die geplanten 55 000 Mann fehlten also 4035 Personen, oder 7,3 %:


Die Personallücke scheint sich seither deutlich vergrößert zu haben.
_______________________

Ett starkare försvar – utmaningar och möjligheter

ÖB Micael Bydén

Rikskonferensen Sälen, den 11 januari 2016

Jag vill nämna några av de utmaningar vi står inför: Vi saknar fortfarande viss personlig utrustning och materiel för daglig verksamhet. Det märks i vår vardag. Ökad militär förmåga förutsätter också att vi kan behålla, rekrytera och utveckla personal med rätt kompetens. Vi är ännu tidigt i reformen, och övergången till frivillighet har i huvudsak gått enligt plan, men vi kan konstatera att vi fortfarande har alltför få deltidsanställda. Därför har vi temporärt fyllt upp krigsförbanden även med tidigare värnpliktiga. Vår krigsorganisation är idag i allt väsentligt bemannad.


I want to mention some of the challenges we face: We still lack some personal equipment and materials for daily activities. This is evident in our everyday lives. Increased military capability also requires us to retain, recruit and develop employees with the right skills. We are still early in the reform and transition to volunteerism has largely gone according to plan, but we can say that we still have too few part-time employees. Therefore, we have even temporarily filled up the war units with former conscripts. Our military organization today is essentially staffed.

Zuletzt geändert von theoderich am 14. Jan 2016, 17:18, insgesamt 1-mal geändert.

Dr4ven
Beiträge: 3403
Registriert: 12. Mai 2011, 11:05
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Schweden schafft Wehrpflicht ab

Beitrag von Dr4ven » 12. Jan 2016, 13:55

Soviel ich jetzt weiss fehlts bei Marine und Luftwaffe an qualifiziertem Personal, das führt angeblich so weit dass 50% der Gripen dauerhaft am Boden sind.

theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Schweden schafft Wehrpflicht ab

Beitrag von theoderich » 12. Jan 2016, 15:06

Nicht nur das: 2014 hat der schwedische Rechnungshof zwei Berichte publiziert, in denen von stark steigenden Personalkosten die Rede war. Im Bericht 2014:7 steht, dass die Streitkräfte wegen der Unterfinanzierung (2013 - 2023 fehlen pro Jahr 3 - 5 Mrd. SEK) festgestellt haben, eine Erreichung der Zielstruktur sei für 2014, dem Jahr in dem die unter dem damaligen Minister Sten Tolgfors ersonnene Reform abgeschlossen hätte sein sollen, nicht möglich:


Diesen Bericht, eine Follow-up-Überprüfung von 2014, habe ich gerade erst gefunden:

  Försvaret – en utmaning för staten Granskningar inom försvarsområdet 2010–2014 (RiR 2014:8)


  The Armed Forces – a challenge for the Government Audit Reports concerning the defence area 2010–2014 (RiR 2014:8)

  The purpose of this final audit is to comprehensively audit how the Government and public authorities have carried out decisions and other intentions of the Riksdag regarding the Armed Forces.

  Deficiencies in defence capability

  The Swedish National Audit Office has reviewed a number of important preconditions for increasing capability (personnel, defence materiel, planning and training operations). Overall, the audit shows that important preconditions are not in place to a sufficient degree, which means that there are limitations in how the Armed Forces can resolve its tasks. Extensive deficiencies in the new personnel categories act as limitations to the accessibility and usability of the Armed Forces, currently and over the next few years. Deficient staffing also affects training operations negatively, as units that are not fully staffed cannot exercise at maximum capacity.

  Deficiencies in defence materiel expressed by the Armed Forces, and those observed by the Swedish National Audit Office, point to a considerable risk that the materiel will limit the capability of the Armed Forces, especially in cases of higher workloads or more difficult tasks.

  The operative planning of the Armed Forces has evolved in recent years, partly as a consequence of the management of the Government. There is an increased focus on more difficult national defence tasks. However, the Swedish National Audit Office's assessment is that there are a number of areas in need of development in the planning of the defence. At present, the planning necessary in order to receive military aid from other countries or organisations has not been carried out. This in spite of such military aid being considered necessary for handling a limited armed attack on Sweden. Handling a limited armed attack would also require the assistance of society as a whole in several respects. The Armed Forces' joint planning with the rest of society is under way, but Needs to be further developed. In this, the Government's management of other agencies is an important factor in facilitating planning activities.

  The Swedish National Audit Office's overall assessment is that the Armed Forces, neither today nor in the next few years, can meet the totality of the demands on its operations, made by the Riksdag and the Government. According to the assessment of the Swedish National Audit Office, in part based on an analysis of the personnel situation, it is questionable whether all military forces can fulfil the readiness requirements. And to enable a satisfactory national defence, continued
  development in a number of fields is required. However, the intensified planning and cooperation indicates that the Armed Forces now have an increased capacity to assist civilian society in connection to crisis situations. In the assessment of the Swedish National Audit Office, the Armed Forces will find it difficult to manage all its assigned tasks simultaneously while maintaining a normal level of readiness, even with a fully armed and manned mission-based organisation. Furthermore, the Armed Forces’ analysis shows that a complete mission-based organisation, which according to the Armed Forces is only possible with additional funding, can handle a limited armed attack over a limited period of time and within a limited area of Sweden.

  It is unclear whether the defence reform can be completed

  The Swedish National Audit Office assess that, the analysis underpinning the current mission-based organisation was deficient and the financial conditions have changed since the Riksdag set the goals of the Armed Forces and the design of the mission-based organisation. In order to complete the reform, continued comprehensive rationalisations are necessary to meet the limitations of the appropriation for unit activities, and the extensive materiel deficiencies expressed by the Armed Forces have yet to be managed by the Government. Moreover, there are indications that the recruitment of new personnel categories is facing challenges that are potentially intensified by the upcoming rationalisations. In combination with the lack of clarity surrounding the task of the Armed Forces, this contributes to considerable doubt as to whether the mission-based organisation can be completed and concerning the nature of the tasks that this mission-based organisation will be able to undertake.


theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Schweden schafft Wehrpflicht ab

Beitrag von theoderich » 14. Jan 2016, 11:36

Swedish Government Examines Return of Conscription

The Swedish government could be forced to reintroduce compulsory national service as it faces a shortfall in manpower and specialized skills across all branches of the military.

Foreign Minister Margot Wallström has become the latest senior politician to hint at the reinstatement of mandatory conscription, which was abandoned in 2010 under the then-former center-right government. The present Social Democrat-Green coalition government is now taking a fresh look as this decision.

The armed forces are looking to fill between 9,000 and 10,000 full and part-time positions within its reformed organization by the end of 2016. This new organization was expected to be fully staffed in early 2016. However, there is a shortfall of between 1,000 and 1,200 personnel to fill full-time troop positions.

The gap is greatest for part-time positions. To achieve the desired capacity, the organization will need to recruit between 6,000 and 7,000 personnel for part-time Army and Navy roles in addition to about 1,000 reserve officers to meet national defense and front-line combat unit readiness targets.


theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Schweden schafft Wehrpflicht ab

Beitrag von theoderich » 05. Mär 2016, 10:09

"Återinförd Värnplikt ska gälla kvinnor och män" (Försvarets Forum 1/2016)


Scheinbar sollen die schwedischen Soldaten langsam auf eine Wiedereinführung der Wehrpflicht vorbereitet werden. Diese Artikel werden mittlerweile auffällig.

theoderich
Beiträge: 20984
Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Schweden schafft Wehrpflicht ab

Beitrag von theoderich » 28. Sep 2016, 21:40

The 2015 commission inquiry on The manning system of the Military Workforces presents the Official Report

The Armed Forces assessed the need for 4.000 recruits to undergo basic military training per year in order to man all units of the armed forces 2010-2015. During this period it has been possible to engage an average of 2.500 recruits per year.

At the beginning of 2016 the armed forces were missing about the 800 full serving squad leaders, soldiers and sailors and about 6.600 of the partly serving squad leaders, soldiers and sailors it needs. The availability of professional officers will already in 2020 be less numerous than needed. With current yearly intake of an average of 2.500 recruits to undergo basic military training, the reserve of military personnel will almost cease to exist during the next period (2021-2025).


When the legislation regarding the conscription system was made inactive in 2010, the Swedish Parliament made it possible for the government to reactivate the legislation if it was necessary due to a deteriorating security situation or if the supply of personnel to the Swedish total defence no longer can be assured by voluntary recruitments. The Parliamentary Defence Committee brought forward that the Committee expects the government and Military forces to plan for a swift reactivation of basic military training and rehearsal training of individuals who has been conscripts or undergone civilian service.

The report has assessed that present the deteriorating security situation and problems connected to the manning of military forces by volunteers is a motive for the government to decide on the reactivation of enrolment and conscription. Enrolment should be made possible from July 1, 2017 and basic military training with compulsory service from January 1, 2018.

The military service is gender neutral since 2010. If enrolment and conscription are reactivated, both men and women will have to undergo an entrance assessment made by the Swedish Defence Recruitment Agency. The individuals who is assessed as fit and motivated, is called up for enrolment. The supply of personnel for the military defence system is proposed to maintain the opportunity to apply for admission to enrol on voluntary terms. The total need of personnel should be managed by conscription.

Proposed changes of the current manning system shall, according to the commission directive, be financed by existing budget for the military forces from 2016 till 2020. Related to planning of 4.000 persons ready to start basic military training, and the actual number of 2.500 volunteers, will be below strength in about 1.000 persons in 2017, even compared to calculated demands of 4.000 people. The Report suggests that the surplus budget in 2017 shall finance the added number of 1.000 people up to suggested 5.000 from 2020. During the next period (2021-2025), the Report has calculated the yearly need for personnel to 6.000 in year 2021, and 8.000 yearly from 2022 till 2025. According to the Report, these numbers of yearly additional persons, fitted for basic military training, will form a robust manning of the defence forces. However, this will cause a demand for supplementary budgetary means.

A reserve of at least 23.000 military trained individuals is proposed. These individuals shall be placed for military service in eventual times of war.

The actual average of the full time serving squad leaders, soldiers and sailors stay in service for four years. Contracts can be signed for twelve years. The report suggests an introduction of incentives intended to both recruit motivated individuals to voluntary apply for admission to enrol and to retain personnel. The proposed incentive is related to granting economic support for studies. The economic support is based on the number of years in service. The incentive is further aimed at facilitating a new career after an employment in the Swedish Armed Forces.

The report puts forward that military units manned by conscripts can, after necessary political decisions, be put into operation within the framework of the Swedish Declaration of Solidarity provided the operation comprise the defence of Sweden.Försvarsminister Peter Hultqvist tog emot personalförsörjningsutredningens betänkandeEn robust personalförsörjning av det militära försvaret
ID-nummer: SOU 2016:63Positivt att kombinera frivillighet med pliktSchweden führt Wehrpflicht wieder ein

Schweden führt ab 2018 die Wehrpflicht wieder ein. Verteidigungsminister Peter Hultqvist sagte am Mittwoch bei einer Pressekonferenz, er verspreche sich davon eine "stabilere, robustere und funktionsfähigere Rekrutierung". Die Wehrpflicht in dem skandinavischen Land war 2010 abgeschafft worden.

Einem Bericht einer früheren Abgeordneten für das Verteidigungsministerium zufolge sind von der Wiedereinführung alle Schweden betroffen, die nach 1999 geboren wurden. Die geplante Wiedereinführung der Wehrpflicht muss noch vom Parlament abgesegnet werden, dieses dürfte den Plänen aber zustimmen. Ab 2018 könnten dann jährlich rund 4000 junge Schweden ihren Dienst antreten.

Der Verteidigungsexperte Johan Österberg sagte der Nachrichtenagentur TT, die Maßnahme sei ein "intelligenter Vorschlag". In den vergangenen Jahren habe sich gezeigt, dass der freiwillige Dienst weder die Qualität noch die Quantität an Soldaten sicherstelle, die eine moderne Armee benötige, sagte der Wissenschafter.


Es ist von künftig 4 - 12 Monaten Grundausbildung die Rede:

  En indikation om den framtida rekryteringskraften efter att den militära grundutbildningen förlängts från 3 månader till 4 till 12 – beroende på befattning – är utfallet av 2016 års rekrytering.

Im Bericht wird für die Grundausbildung ein Taggeld von 146 SEK pro Tag vorgeschlagen - das sind 15,18 EUR (Das macht 455 EUR pro Monat. In Österreich bekommen die Grundwehrdiener nur 313 EUR monatlich.). Wenn die Grundausbildung mehr als 400 Tage dauert, wird zusätzlich eine Prämie von 12.200 SEK ausgezahlt - 1.268 EUR.

Diverse Vergünstigungen für Rekruten werden ebenfalls überlegt:

  Under dagens grundutbildning får rekryten:

   – 10 procent av prisbasbeloppet i ersättning varje månad vilket blir 4 430 kronor enligt 2016 års beräkning.

   – Fri mat och boende.

   – Fri sjukvård och akut tandvård.

   – Fria hemresor (ungefär varannan vecka).

   – Fri in- och utryckningsresa.

   – Tillgång till de kläder och den utrustning individen behöver.

   – Utbildningspremie vid avslutad och godkänd grundutbildning, som varierar beroende på hur lång grundutbildningen har varit. Det innebär till exempel att en soldat eller sjöman som utbildats under nio månader får en premie på cirka 40 000 kronor och att en hemvärnssoldat som utbildas under fyra månader erhåller cirka 17 000 kronor.

   – En till två betalda högskoleprov samt ledighet i samband med genomförandet, förutsatt att högskoleprovet sammanfaller med utbildningen.

   – Anstånd med studier samt studieuppehåll medges från och med höstterminen 2016. Alla som är aktiva i Försvarsmakten omfattas av Försvarsmaktens försäkringsskydd och rekryten har ett särskilt ekonomiskt skydd under utbildningstiden.

   – Rekryten kan också söka bidrag hos Försäkringskassan för att få familjebidrag.

Die Tabelle 4.5 Rekryteringen 2011–2015 auf S. 64 ist vielsagend.Yrkesförsvaret floppade – nu vrids klockan tillbaka

Die Berufsarmee floppte - jetzt wird die Uhr zurückgedrehtMönstringsplikten ska gälla från nästa årInoffiziell wurde die Wiedereinführung der Wehrpflicht für Männer und Frauen schon vor einem Monat kolportiert:


Antworten
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable