Aktuelle Zeit: 19. Nov 2017, 11:15

Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Re: Artilleriesystem ARCHER
BeitragVerfasst: 28. Nov 2015, 13:48 

Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
Beiträge: 20724
Archer trimmas in (VIDEO)

Zitat:
I februari 2016 kommer FMV att lämna över de första fyra serieproducerade pjäserna till Försvarsmakten. Men innan dess ska mycket på plats. Bland annat ska FMV genomföra leveranskontroller och komplettera systemen med en del underhållsutrustning samt göra ett antal tester och eventuella justeringar.


In February 2016 FMV will deliver the first four serial produced pieces to Försvarsmakten. Among other things, FMV carries out delivery inspections on the complete system with some maintenance equipment and does a number of tests and eventual adjustments as well.

Zitat:
De avvikelser som hittas vid leveransproven kommer att åtgärdas av leverantören Bofors i den kommande serieproduktionen. FMV lämnar över de första Archer-pjäserna till Försvarsmakten i februari. Samtliga 24 pjäser ska vara slutlevererade hösten 2016.


The discrepancies found during the delivery tests will be fixed by the supplier Bofors in the upcoming series production. FMV hands over the first Archer-pieces to the Armed Forces in February. All 24 pieces will be finally delivered in autumn 2016.


Bild

Zitat:
Test Success: Earlier this month, the Swedish Defence Materiel Administration conducted test shots of our ARCHER artillery system in Älvdalen, Sweden.Nach oben
 Profil  
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: Re: Artilleriesystem ARCHER
BeitragVerfasst: 03. Feb 2016, 13:14 

Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
Beiträge: 20724
Glädjens dag på A 9Strålande överlämning av Archer

Bild

Bild


Överlämningsceremoni seriepjäser Archer 160201

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild


Zuletzt geändert von theoderich am 08. Feb 2016, 18:36, insgesamt 2-mal geändert.

Nach oben
 Profil  
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: Re: Artilleriesystem ARCHER
BeitragVerfasst: 06. Feb 2016, 15:02 

Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
Beiträge: 20724
Bild

Bild


Nach oben
 Profil  
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: Re: Artilleriesystem ARCHER
BeitragVerfasst: 08. Feb 2016, 13:20 

Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
Beiträge: 20724
Archer SPA enters Swedish Army service

Zitat:
Deliveries of the remaining 20 Archers to the A 9 regiment's two artillery battalions will continue in 2016 and will be completed in 2017, according to the FMV. Speaking to IHS Jane's on 5 February, the FMV said that an initial operating capability of one Archer battalion is expected in the second half of 2016. Full operating capability should then be declared once deliveries are complete in 2017.Nach oben
 Profil  
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: Re: Artilleriesystem ARCHER
BeitragVerfasst: 09. Feb 2016, 17:13 

Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
Beiträge: 20724
Noch ein paar schöne Fotos von der Übergabe des ARCHER:


FH77 BW L52Nach oben
 Profil  
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: Re: Artilleriesystem ARCHER
BeitragVerfasst: 11. Feb 2016, 20:06 

Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
Beiträge: 20724
Skarpt avslut på lyckad övning


VIDEO:


Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild


Nach oben
 Profil  
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: Re: Artilleriesystem ARCHER
BeitragVerfasst: 17. Jun 2016, 18:50 

Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
Beiträge: 20724
Eurosatory 2016: BAE Systems Archer partially strikes its target

Zitat:
The fate of 24 BAE Systems FH-77 BW L52 Archer (6 x 6) self-propelled artillery systems remains unknown according to the company after they announced at Eurosatory 2016 that they had begun deliveries to the Swedish Army.

Originally part of an order for 48 systems from the Swedish government procurement agency FMV, 10 have now been delivered. The six pre-qualification systems already in use will be returned to be reconditioned and the remaining eight will be supplied during 2016.

The other 24 that were part of the contract and previously destined for Norway before their withdrawal has yet to be confirmed. It appears that if they are actually manufactured they will be the property of FMV but at present it is not certain who will buy them. Nils-Ove Gustafsson, head of regional sales and weapons systems for BAE Systems reported that they have interest from a number of countries but this has yet to result in a confirmed sale.

The only element of the Norwegian involvement that now remains is the Kongsberg remote weapons station and incorporated optics. Capable of being fitted with a variety of weapons from 5.56 mm up to 12.7 mm this has been integrated into the computer control system for the gun and after doing a close-range sweep will automatically record near field obstructions and the gun elevation is as adjusted accordingly.Nach oben
 Profil  
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: Re: Artilleriesystem ARCHER
BeitragVerfasst: 08. Sep 2016, 21:10 

Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
Beiträge: 20724
Bild

Bild


Nach oben
 Profil  
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: Re: Artilleriesystem ARCHER
BeitragVerfasst: 20. Sep 2016, 20:08 

Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
Beiträge: 20724
Schweden hat weitere 24 "Archer" bestellt, die ursprünglich für Norwegen bestimmt waren. 12 gehen als Reserve an die Streitkräfte, während die restlichen 12 bis 2020 an einen Drittstaat verkauft werden sollen:

  Fler artilleripjäser föreslås i höständringsbudgeten


  Höständringsbudget för 2016

  Zitat:
  1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar

  I statens budget för innevarande år finns för detta ändamål uppfört ett ramanslag på 8 415 827 000 kronor.

  Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att fatta beslut om att dels anskaffa ytterligare 24 stycken haubitspjäser av artillerisystemet Archer, dels avyttra de av dessa pjäser som inte behövs utifrån de operativa kraven.

  Regeringen bemyndigas att disponera högst 450 000 000 kronor av inkomsterna från försäljningen av artillerisystemet Archer.

  Anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar ökas med 450 000 000 kronor.

  Anslaget 1:2 Försvarsmaktens insatser inter-nationellt minskas med 99 000 000 kronor.

  Skälen för regeringens förslag: Regeringen bemyndigades i samband med propositionen Vårändringsbudget för 2015 att fullfölja anskaffandet av artillerisystemet Archer (prop. 2014/15:99, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255). Bakgrunden var att Norge hade aviserat att de avsåg avbryta samarbetet med Sverige rörande Archer. Regeringen meddelade samtidigt att den avsåg återkomma till riksdagen om en utebliven försäljning av den norska delen skulle resultera i ett ökat materiellt åtagande för staten. Norge har 2016 beslutat att avbryta samarbetet och Sveriges åtagande har därmed ökat. Regeringen bedömer att de 24 pjäser Norge valt att avstå från bör anskaffas och tills vidare placeras i Försvarsmaktens förbands-reserv, med påbörjad anskaffning 2016. I syfte att möjliggöra en förstärkning av artilleri-förmågan bedömer regeringen att cirka hälften av pjäserna bör kvarvara i Försvarsmakten medan resterande del avyttras fram till 2020. Regeringen bör därför bemyndigas att avyttra de pjäser som inte behövs utifrån de operativa kraven.

  För att finansiera anskaffningen föreslår regeringen att anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar ökas med 450 000 000 kronor. Resterande del av anskaffnings-kostnaden uppgår till 450 000 000 kronor och bör vid behov kortsiktigt hanteras genom att möjligheten till anslagskredit för 2018–2020 utnyttjas. Eventuella försäljningsinkomster bör användas för att täcka belastningen på anslaget. Regeringen bör därför bemyndigas att disponera högst 450 000 000 kronor av inkomsterna från försäljningen av artillerisystemet Archer. Om någon försäljning inte kommer till stånd avser regeringen att återkomma till riksdagen beträffande den långsiktiga finansieringen.

  Finansiering sker delvis genom att anslaget 1:2 Försvarsmaktens insatser internationellt minskas med 99 000 000 kronor.


  Fler Archer till Försvarsmakten

  Zitat:
  Regeringen har i sin höständringsbudget föreslagit att tillföra 24 artilleripjässystem Archer till Försvarsmaktens förbandsreserv. Det rör sig om de pjäser som ursprungligen var avsedda för Norge.

  Enligt regeringens förslag ska hälften av pjäserna vara kvar i Försvarsmakten medan den andra hälften ska säljas fram till 2020.Bis 2017 werden die letzten Artilleriesysteme aus der ersten Bestellung von 24 Stück an die schwedischen Streitkräfte geliefert.


Nach oben
 Profil  
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: Re: Artilleriesystem ARCHER
BeitragVerfasst: 27. Dez 2016, 08:39 

Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
Beiträge: 20724
FMV beställer svenskanpassning av norska Archer (22. Dezember 2016)

Zitat:
För FMV:s del innebär det att FMV avtalar om slutmontering och "svenskanpassning" av Norges 24 st pjäser av BAE Systems Bofors AB. Anpassningen består bland annat av lednings- och eldledningssystem.

Ordervärdet på den nu tillkommande beställningen är cirka 100 miljoner kronor och pjäserna ska levereras 2018 - 2020.

12 st av Norgepjäserna kommer att levereras till Försvarsmaktens förbandsreserv och FMV har uppdraget att försälja de resterande 12 st pjäserna.


Und welche Armee hat Bedarf für 12 Artilleriegeschütze dieses Typs?


Bild

Bild

Bild

Bild


Bild


Nach oben
 Profil  
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: Re: Artilleriesystem ARCHER
BeitragVerfasst: 20. Feb 2017, 08:43 

Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
Beiträge: 20724
FH77 BW L52P.S.O.T.:Nach oben
 Profil  
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: Re: Artilleriesystem ARCHER
BeitragVerfasst: 24. Mär 2017, 22:06 

Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
Beiträge: 20724
Bild

Bild

Bild

Bild

Bild


Nach oben
 Profil  
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: Re: Artilleriesystem ARCHER
BeitragVerfasst: 03. Aug 2017, 06:42 

Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
Beiträge: 20724
Half-yearly Report 2017

Zitat:
Following the contract modification received in 2016 from the Swedish government formalising its purchase of an additional 24 Archer systems, production continues with deliveries expected to begin in 2018.Nach oben
 Profil  
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: Re: Artilleriesystem ARCHER
BeitragVerfasst: 09. Sep 2017, 00:53 

Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
Beiträge: 20724
Bild

Bild

Bild

Bild

Bild

Bild


Nach oben
 Profil  
Mit Zitat antworten  
 Betreff des Beitrags: Re: Artilleriesystem ARCHER
BeitragVerfasst: 29. Okt 2017, 10:20 

Registriert: 09. Sep 2008, 22:29
Beiträge: 20724
FMV köper artillerigranaten Bonus (27. Oktober 2017)

Bild

Zitat:
Idag tecknade FMV avtal med BAE Systems Bofors AB om köp av granater av typen Bonus.

BONUS är en 155 mm artillerigranat med två verkansdelar. Den är avsedd att användas för att bekämpa fientliga stridsfordon. Granaten är en så kallad basflödesgranat, vilket innebär att den har en anordning som ökar räckvidden genom att minska luftmotståndet.

Bonus är en så kallad intelligent granat som när den närmar sig målområdet aktiverar en målsökare som börjar avsöka marken efter värmekällor som matchar signaturen av ett stridsfordon. Om ett mål upptäcks utlöses verkansdelen. Om inget mål upptäcks utlöses laddningen när verkansdelen når marken.

Bonusgranaterna kommer att användas i det nya svenskutvecklade artillerisystemet Archer. Försvarsmakten opererar idag 24 pjäser med kringutrustning.


Today, FMV signed an agreement with BAE Systems Bofors AB for the purchase of grenades of the type Bonus.

BONUS is a 155 mm artillery granate with two effectors. It is intended to destroy hostile combat vehicles. The grenade is a so-called base-bleed grenade, which means it has a device that increases the range by reducing the air resistance.

Bonus is a so-called intelligent grenade that, as it approaches the target area, activates a target seeker which begins to scan the ground for heat sources that match the signature of a combat vehicle. If a target is detected, the charge is triggered. If no target is detected, the charge is triggered when the effector reaches the ground.

Bonus grenades will be used in the new Swedish-developed Archer artillery system. The Armed Forces today operates 24 pieces with supplementary equipment.
155 BONUSCatalogue 2016
Ammunition
Nach oben
 Profil  
Mit Zitat antworten  
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste

Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste


Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.

Suche nach:
Gehe zu:  


Link zu Doppeladler.com
Link zu The Modeller
Link zu den Freunden Historischer Schiffe
Doppeladler.com - Plattform für Österreichs Militärgeschichte
The Modeller - Österreichs Militärgeschichte durch die Modellbaubrille
FHS - Die Freunde Historischer Schiffe
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de